Forsikring

Forsikring av lånet

Santander tilbyr ulike forsikringsprodukter som bidrar til at du kan betjene lånet ditt dersom du skulle bli arbeidsledig, permittert eller sykemeldt som følge av en ulykke eller sykdom. En slik forsikring gir deg en bekymring mindre i en slik situasjon, og det er trygt å vite at du kan beholde bilen eller for eksempel campingvognen om du skulle få betalingsvansker.

Les mer om våre forsikringstyper her: