Santander SAFE Liv

Santander tilbyr ulike forsikringsprodukter som bidrar til at restgjeld dersom du skulle være så uheldig å bli rammet av en kritisk sykdom eller miste livet. Har du spørsmål? Kontakt oss på 21 08 34 00 for mer informasjon.

Hvordan fungerer Santander SAFE Liv?

Med Santander SAFE Liv vil lånet innfris i henhold til eksisterende låneavtale med opptil kr 1.000.000 pr avtale ved:

 • Ved dødsfall, uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke.
 • Kritisk sykdom
 1. Hjerteinfarkt
 2. Hjerneslag
 3. Kreft
 4. Nyresvikt
 5. Transplantasjon av stort organ
 6. Koronarsykdom behandlet ved åpen hjertekirurgi 

 

 

For hvem, samt når kan Santander SAFE Liv knyttes til lånet?

 • Forsikring kan tegnes av inntil 2 låntagere på samme lån.
 • Du må være mellom 18 og 64 år.
 • Det stilles ingen krav til helse. Men vi gjør oppmerksom på at man ikke må kjenne til, eller være under behandling for de kritiske sykdommene som forsikringen dekker ved tegningstidspunkt.
 • Santander SAFE Liv kan knyttes til lånet ditt når som helst.
 • Forsikringspremien beregnes månedlig, og fremkommer på din månedlige faktura.

 

 

Hvordan knytte Santander Liv til lånet ditt?

Santander SAFE Liv gir deg tryggheten du trenger
For å tegne Santander SAFE Liv, kontakt oss på telefon 21083400

 

 

Begrensninger i forsikringen 

For viktige begrensninger i forsikringen, se forsikringsvilkårenes punkt 2.2 & 3.2 i forsikringsvillkårene.

 

 

Angrerett 

Fra inngåelse av forsikringsavtalen har du 30 dagers angrerett. Dersom du ønsker å benytte deg av denne retten ber vi deg om å ringe oss på telefon 21083400.

 

 

Slik melder du skade

​Har du kommet ut for en skadesituasjon og ønsker å melde skade?
 
 
Du finner en god beskrivelse av dekningsområdene i forsikringsvilkårene. Vi har også et kundeteam som kan hjelpe deg! Kontakt oss på telefon: 23 02 48 72, eller mail: kundesenter@no.cnpsantander.com
​​

 

Forsikringsgiver

Santander SAFE Liv fra Santander tilbys av CNP Santander Insurance Europe DAC ("CNPSIE") og CNP Santander Insurance Life DAC ("CNPSIL"), registrert i Companies Registration Office i Ireland med registreringsnummer 488062 for CNPSIE og registreringsnummer 488063 for CNPSIL.
Både CNPSIE og CNPSIL har adresse: 2nd Floor, Three Park Place, Hatch Street, Dublin 2, Ireland. SIE og SIL er under tilsyn av Central Bank of Ireland (CBI) i Irland samt Finanstilsynet i Norge, og tilbyr forsikringsprodukter i Norge i henhold til EØF-direktiv og norske regler for grenseoverskridende leveranser av forsikringstjenester. Kontor adresse i Norge er: CNP Santander Insurance Europe DAC og CNP Santander Insurance Life DAC, Postboks 569 Skøyen, 0214 Oslo.

Santander SAFE Liv fra Santander tilbys av CNP Santander Insurance Europe DAC ("CNPSIE") og CNP Santander Insurance Life DAC ("CNPSIL"), registrert i Companies Registration Office i Ireland med registreringsnummer 488062 for CNPSIE og registreringsnummer 488063 for CNPSIL.
Både CNPSIE og CNPSIL har adresse: 2nd Floor, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland. SIE og SIL er under tilsyn av Central Bank of Ireland (CBI) i Irland samt Finanstilsynet i Norge, og tilbyr forsikringsprodukter i Norge i henhold til EØF-direktiv og norske regler for grenseoverskridende leveranser av forsikringstjenester. Kontor adresse i Norge er: CNP Santander Insurance Europe DAC og CNP Santander Insurance Life DAC, Postboks 569 Skøyen, 0214 Oslo.