Santander SAFE Låneforsikring

Santander tilbyr ulike forsikringsprodukter som bidrar til at du kan betjene lånet ditt dersom du skulle blitt arbeidsledig, permittert eller sykemeldt som følge av ulykke eller sykdom.

Å bli utsatt for alvorlig sykdom, langvarig sykemelding eller å miste jobben kan sette familien i en vanskelig situasjon, og da er det en stor fordel å slippe bekymringer rundt økonomi i tillegg.

 

I den første tiden etter at noe skjer vil de fleste få normal inntekt, men hvis sykdommen varer lenge risikerer man fort å få utfordringer på grunn av vesentlig lavere inntekt.

 

Med Santander SAFE Låneforsikring trenger du imidlertid ikke bekymre deg for økonomien om noe skulle skje. Ved varig sykemelding, arbeidsløshet eller permisjon (over 30 dager) vil forsikringen dekke de månedlige terminbeløpene på lånet ditt hos oss (inntil 13 000 kroner i måneden) i inntil 12 måneder.

 

Her finner du vilkår for SAFE låneforsikring

 

 

Livsforsikringen Santander SAFE Liv

Hvis du ikke er i jobb, er ikke bortfall av inntekt nødvendigvis relevant. Med livsforsikringen Santander SAFE Liv kan du likevel sikre deg og din familie mot økonomiske problemer ved kritisk sykdom og død.

 

 

 

Kan tegnes når som helst

Tegnet du ikke forsikring da du tok opp lån hos oss? Det er ikke noe problem! Du kan tegne SAFE Låneforsikring når som helst – så lenge du har et lån hos oss. Hvis du har et eksisterende lån og vil tegne låneforsikring, kan du ta kontakt med kundeservice.

Du kan også velge SAFE Låneforsikring i skjemaet når du søker om et nytt lån.

 

Har du allerede SAFE Låneforsikring og vil melde inn skade?

Klikk her for å komme direkte til vårt online skademeldingsskjema.

 

Søk om billån

 

Forsikringsformidler

Santander Consumer Bank AS er registrert som forsikringsformidler for ulike forsikringsprodukter levert av ulike forsikringsselskaper. Informasjon om forsikringsprodukter og forsikringsselskaper fremkommer under presentasjon av forsikringsprodukter, i tilknytning til informasjon våre finansieringstilbud for bil og fritidsprodukter, kredittkort og lån uten sikkerhet.

Ved klage på forsikringsformidling til Santander Consumer Bank AS, vennligst kontakt Santander Consumer Bank AS, Postboks 177, 1325 Lysaker eller CNP Santander Insurance Europe DAC og/eller CNP Santander Insurance Life DAC på den følgende adresse: Postboks 569 Skøyen, 0214 Oslo, telefon 23 02 48 72. Du har også mulighet til å klage til Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefon 23 13 19 60, fax 23 13 19 70. I tilfelle domstolsbehandling skal tvister løses etter norsk rett med Oslo Tingrett som verneting.

Agentoversikt

Her finner du underagent-registeret til Santander Consumer Bank.

DETTE ER SANTANDER SAFE

Santander SAFE Låneforsikring dekker månedsbeløpet på ditt lån, og kan gi deg rett til dekning av tre månedlige betalinger ved:

  • 100% sykemelding i mer enn 30 dager
  • 100% arbeidsledighet eller permittering i mer enn 30 dager
  • Tap av liv

Forsikringen dekker tre måneder av gangen, maksimalt kr 39 000. Dersom du fortsatt er arbeidsledig eller sykemeldt etter tre måneder, får du en ny erstatning for de neste tre månedene. Det utbetales erstatning i inntil ett år, maksimalt kr 156 000. Ved tap av liv, dekkes 100% av restgjelden inntil 1 million kroner.


Hva koster Santander SAFE?
Forsikringspremien kalkuleres månedlig, 8,8% av det månedlige terminbeløpet tilknyttet kredittavtalen.