Santander SAFE Låneforsikring

Santander tilbyr ulike forsikringsprodukter som bidrar til at du kan betjene lånet ditt dersom du skulle blitt arbeidsledig, permittert eller sykemeldt som følge av ulykke eller sykdom. Har du spørsmål? Kontakt oss på 21 08 34 00 for mer informasjon.

Hvordan fungerer Santander SAFE Låneforsikring?

Med Santander SAFE Låneforsikring vil du kunne betjene dine månedlige terminbeløp (maks. kr 13.000 pr måned) i inntil 12 måneder pr skadetilfelle, ved:

  • 100 % sykemelding i mer enn 30 dager.
  • 100 % arbeidsledighet eller permittering i mer enn 30 dager.
  • Ved dødsfall, uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke, innfris hele restlånet (inntil kr 1.000.000).

 

 

For hvem, samt når kan Santander SAFE Låneforsikring knyttes til lånet?

  • Forsikring kan tegnes av inntil 2 låntagere på samme lån.
  • Du må være mellom 18 og 65 år.
  • Du må være i arbeid minimum 16 timer pr uke. (Midlertidig ansatte må vise til 16 timer pr uke siste 12 mnd)
  • Det stilles ingen krav til helse. Men vi gjør oppmerksom på at sykdom eller skade man kjente til ved inngåelse av forsikringen, ikke vil kunne søkes dekning for i de første 12 mnd.
  • Santander SAFE Låneforsikring kan knyttes til lånet ditt når som helst.
  • Forsikringspremien beregnes månedlig, og fremkommer på din månedlige faktura.

 

 

Hvordan knytte Santander SAFE Låneforsikring til lånet ditt?

Santander SAFE Låneforsikring gir deg tryggheten du trenger. 

For å tegne Santander SAFE Låneforsikring, kontakt oss på telefon 21083400.

 

 

 

Begrensninger i forsikringen

For viktige begrensninger i forsikringen, se forsikringsvilkårenes punkt 2.2, 3.2, 4.2, 5 og 6 i forsikringsvilkårene.

 

 

Angrerett

Fra inngåelse av forsikringsavtalen har du 30 dagers angrerett. Dersom du ønsker å benytte deg av denne retten ber vi deg om å ringe oss på telefon 21083400.

 

Slik melder du skade

 Har du kommet ut for en skadesituasjon og ønsker å melde skade? Du finner en god beskrivelse av dekningsområdene i forsikringsvilkårene. Vi har også et kundeteam som kan hjelpe deg! 

Kontakt oss på telefon: 23 02 48 72 eller mail: kundesenter@no.cnpsantander.com

 

Forsikringsgiver

Santander SAFE Låneforsikring fra Santander tilbys av CNP Santander Insurance Europe DAC ("CNPSIE") og CNP Santander Insurance Life DAC ("CNPSIL"), registrert i Companies Registration Office i Ireland med registreringsnummer 488062 for CNPSIE og registreringsnummer 488063 for CNPSIL.

Både CNPSIE og CNPSIL har adresse: 2nd Floor, Three Park Place, Hatch Street, Dublin 2, Ireland. SIE og SIL er under tilsyn av Central Bank of Ireland (CBI) i Irland samt Finanstilsynet i Norge, og tilbyr forsikringsprodukter i Norge i henhold til EØF-direktiv og norske regler for grenseoverskridende leveranser av forsikringstjenester. Kontor adresse i Norge er: CNP Santander Insurance Europe DAC og CNP Santander Insurance Life DAC, Postboks 569 Skøyen, 0214 Oslo.