Betalingsforsikring

Betalingsforsikring på din Handle- eller Byggekonto gjør økonomien lettere for deg og familien din dersom du blir arbeidsledig, syk eller skulle falle fra. Med Betalingsforsikring er du føre var. Du betaler et beløp hver måned, som sikrer at du slipper å betale det du skylder hvis du skulle bli sykemeldt, permittert, arbeidsledig, kritisk syk eller ved tap av liv.
BetalingsforsikringDekning

Gjeld innfris etter 150 dager ved arbeidsledighet/permittering,
sykdom og ulykke

Ja

Gjeld innfris ved dødsfall Ja
Gjeld innfris ved kritisk sykdom Ja
Pris pr. måned

1 % av utestående saldo

Vilkår Betalingsforsikring (PDF)  

Hvem kan tegne Betalingsforsikring?

  • Du har konto i Santander Consumer Bank
  • Er mellom 18 og 65 år
  • Er i arbeid (minimum 16 timer pr. uke) eller selvstendig næringsdrivende
  • Du er frisk og ved god helse

 

Hva dekker forsikringen?

Betalingsforsikringen dekker 7% av utestående saldo i 4 måneder. Dersom du fremdeles er syk eller arbeidsledig etter 150 dager, innfris hele din utestående saldo, beregnet fra dagen før hendelsesdato. Erstatningen utbetales dersom du:

  • må sykemeldes i mer enn 60 dager
  • blir permittert eller helt arbeidsledig i mer enn 60 dager
  • får sykehusopphold utover 5 dager (selvstendig næringsdrivende)

 

Hva koster forsikringen?

Betalingsforsikringen koster 1 % av rentebærende saldo. Du betaler med andre ord kr 1 pr. kr 100 du har i saldo. Hvis saldo står i null, betaler du ingenting for forsikringen.

Det månedlige beløpet som utbetales er det høyeste av 7% av utestående saldo eller kr 300, maksimalt oppad til kr 10 500 per måned. Ved kritisk sykdom eller dødsfall, innfris den utestående saldoen i sin helhet (engangserstatning på inntil kr 150 000).

Med Betalingsforsikring er du dermed beskyttet mot betalingsanmerkninger og mislighold ved de tilfeller som forsikringen dekker.