Opphør av ID-tyveriforsikring

Inkludert i ditt Handlekonto Pluss-kort har du i dag en ID-tyveriforsikring. Denne forsikringen vil opphøre fra og med 1.juli 2019. Vår leverandør Affinion International AS vil ikke lengre tilby ID-tyveriforsikring i det norske markedet og har sagt opp sin avtale med Santander Consumer Bank AS med virkning fra 1.juli 2019.

Vi viser til forsikringsvilkår av 1.juni 2015. I henhold til vilkårenes punkt for «Opphør av forsikring» opphører ID-tyveriforsikringen med virkning 1. juli 2019.

Vi minner om at du fortsatt har en Prisgaranti-forsikring inkludert i kortet. Hvis du kjøper en vare med Handlekonto-kortet, og du innen 100 dager finner samme varen til en lavere pris, har du mulighet til å få tilbakebetalt prisdifferansen. Les mer om Prisgaranti på santanderconsumer.no

Med vennlig hilsen
Santander Consumer Bank