Med Betalingsforsikring slipper du å bekymre deg for din utestående saldo på kredittkortet om noe uforutsett skulle skje. Betalingsforsikringen vil dekke dine månedlige forpliktelser til oss.

 

Betalingsforsikringen dekker 7% av utestående saldo i 4 måneder. Dersom du fremdeles er syk eller arbeidsledig etter 150 dager, innfris hele din utestående saldo, beregnet fra dagen før hendelsesdato. Erstatningen utbetales dersom du:

 

  • må sykemeldes i mer enn 60 dager
  • blir permittert eller helt arbeidsledig i mer enn 60 dager
  • får sykehusopphold utover 5 dager (selvstendig næringsdrivende)

 

I en slik erstatningsperiode nedbetales saldoen på kortet ditt hos Santander Consumer Bank.

 

Det månedlige beløpet som utbetales er det høyeste av 7% av utestående saldo eller kr 300, maksimalt oppad til kr 10 500 per måned. Ved kritisk sykdom eller dødsfall, innfris den utestående saldoen i sin helhet (engangserstatning på inntil kr 150 000).

 

Med Betalingsforsikring er du dermed beskyttet mot betalingsanmerkninger og mislighold ved de tilfeller som forsikringen dekker.

 

Pris
1 % av utestående saldo

 

Mer informasjon og vilkår
Produktinformasjon (pdf)
Vilkår (pdf)

 

Melde skade
Ved skade ta kontakt CNP Santander Insurance Ireland på tlf. 23 02 48 72 (man-fre: 0800-1600).

 

Bestille Betalingsforsikring?
Telefon: 21 08 35 00 (Åpningstider hverdager: 08:00 - 20:00)

Er du eksisterende kunde, kan du også bestille forsikringen på Min Side