Kontakt Codan Forsikring

Codan Forsikring har en effektiv skadeavdeling som behandler alle skader fortløpende. Ta kontakt med Codan dersom du har vært utsatt for skade.

Slik kontakter du Codan

Telefon nr: +47 40 80 63 00
E-post: reise@codanforsikring.no
Postadresse: Codan Forsikring NUF, Postboks 523 Skøyen, 0214 Oslo

Skademeldinger

Har du akutt behov for hjelp?

Ved akutt skadetilfelle henvender du deg SOS International som er åpen hele døgnet året rundt. 

Telefon nr: +45 70 10 50 50

Forsikringsvilkår