Reiseforsikringsvilkår Gebyrfri Visa Gold

Gjennom Gebyrfri Visa får du reiseforsikring for kortholder og inntil 3 medreisende dersom minimum 50% av transportkostnadene er betalt med kredittkortet. Skal du leie bil i Norge eller i utlandet og betaler 100% av leiebilavtalen med kredittkortet, får du egenandelsdekning for leiebil inkludert i kortet.

 

Forsikringssum per skadetilfelle

Dekning

Forsikringssum

Vilkårshenvisning

Reisegods, kun en person på reise

kr 20 000

pkt. 4

Reisegods, samlet for flere

kr 40 000

pkt. 4

Forsinket reisegods, per person

kr 4 000

pkt. 6

Forsinket reisegods, samlet

kr 8 000

pkt. 6

Reisesyke og hjemtransport, samlet

Ubegrenset

pkt. 7

Remplassering

kr 25 000

særvilkår. 1

Reiseulykke, medisinsk invaliditet

kr 400 000

pkt. 11

Reiseulykke, død, voksen person

kr 400 000

pkt. 11

Reiseulykke, død, barn u/23 år

kr 50 000

pkt. 11

Ansvar, pr. skadetilfelle

kr 3 000 000

pkt. 12

Avbestilling, pr. skadetilfelle

kr 40 000

pkt. 5

Egenandelsdekning leiebil, pr. skadetilfelle

kr 20 000

særvilkår. 2

Vilkårs henvisningen er kun veiledende. Se komplette vilkår for en fullstendig beskrivelse av dekningsomfanget.

Egenandeler

  • Egenandel kr 500
  • Ved behandlingsutgifter i Norge etter ulykkesskade er egenandelen kr 1 000.
  • Ved forsinket bagasje er det ingen egenandel.

Aldersgrenser

  • Avbestillingsforsikringen gjelder ikke personer som er fylt 75 år.
  • Reisesyke og hjemtransport gjelder ikke for personer som er fylt 75 år.
  • Ulykkesforsikringen gir redusert erstatning for personer over 67 år. Se vilkårene.
  • Ulykkesforsikringen gjelder ikke for personer som er fylt 70 år.