Reiseforsikringsvilkår Gebyrfri Visa Gold

Gjennom Gebyrfri Visa får du reiseforsikring for kortholder og inntil 3 medreisende dersom minimum 50% av transportkostnadene er betalt med kredittkortet. Skal du leie bil i Norge eller i utlandet og betaler 100% av leiebilavtalen med kredittkortet, får du egenandelsdekning for leiebil inkludert i kortet.

 

Forsikringssum per skadetilfelle

Dekning

Forsikringssum

Vilkårshenvisning

Reisegods, kun en person på reise

kr 20 000

pkt. 4

Reisegods, samlet for flere

kr 30 000

pkt. 4

Forsinket reisegods, per person

kr 4 000

pkt. 4.3

Forsinket reisegods, samlet

kr 8 000

pkt. 4.3

Reisesyke og hjemtransport, samlet

kr 7 500 000

pkt. 5.1 og 5.2

Remplassering

kr 10 000

pkt. 5.6

Reiseulykke, medisinsk invaliditet

kr 300 000

pkt. 8

Reiseulykke, død, voksen person

kr 300 000

pkt. 8

Reiseulykke, død, barn u/23 år

kr 50 000

pkt. 8

Ansvar, pr. skadetilfelle

kr 3 000 000

pkt. 6

Avbestilling, pr. skadetilfelle

kr 30 000

pkt. 9

Egenandelsdekning leiebil, pr. skadetilfelle

kr 20 000

pkt. 11

Vilkårs henvisningen er kun veiledende. Se komplette vilkår for en fullstendig beskrivelse av dekningsomfanget.

Egenandeler

  • Egenandel kr 500
  • Ved behandlingsutgifter i Norge etter ulykkesskade er egenandelen kr 1 000.
  • Ved forsinket bagasje er det ingen egenandel.

Aldersgrenser

  • For personer over 70 år kan reisens lengde ikke overstige 21 dager.
  • Avbestillingsforsikringen gjelder ikke personer som er fylt 75 år.
  • Reisesyke og hjemtransport gjelder ikke for personer som er fylt 75 år.
  • Ulykkesforsikringen gir redusert erstatning for personer over 67 år. Se vilkårene.
  • Ulykkesforsikringen gjelder ikke for personer som er fylt 70 år.