Gebyrfri Visa - nå med Apple Pay

Om deg
Inntekt og gjeld
kr
Utbetalt lønn fra arbeidsgiver(e) og ev. ekstra inntekt som leieinntekt eller bidrag (eks barnebidrag). Barnetrygd tas ikke med.
kr
kr
kr
Din del av lån du har på en bruksgjenstand, som det er tatt pant i. Typiske eksempler er hytte, bil, båt, mc, caravan.
kr
Oppgi gjenstående gjeld på forbrukslån og oppgi total kredittgrense på dine kredittkort.
Er du eller har du vært en politisk eksponert person (PEP), eller er du nært familiemedlem eller nær medarbeider til en slik person?
Hvitvaskingsregelverket pålegger oss utvidede forpliktelser knyttet til kunder som er politisk eksponerte personer (PEP), nære familiemedlemmer eller nære medarbeidere av slike. Med PEP mener vi en person har, eller har hatt, en viktig offentlig funksjon i Norge eller utlandet. Eksempler: Minister, statssekretær og Stortingsrepresentant; Hovedstyre i politisk parti på Stortinget; Dommer i Høyesterett, lagmannsretten og internasjonale domstoler; Styremedlem i Norges Bank og Riksrevisjonen; Ambassadør og chargé d’affaires; Styret og administrerende direktør i statlig foretak med offentlige oppgaver; Militær offiser av høy rang; Øverste ledelse i internasjonale organisasjoner. Det gjelder ikke stillinger på mellomledernivå og lavere, eller lokalpolitikere (eks. ordfører). Med nær familie mener vi foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn samt barns ektefelle, partner eller samboer. Søsken omfattes ikke. Nær medarbeider betyr en person som kan påvirke en PEP gjennom f.eks. felles eierskap i et selskap.
Du søker om kredittkort. Inngår du avtalen for eller på vegne av andre?
Hvis det er noen andre enn deg som er den faktiske kunden/som skal bruke og betjene tjenesten trenger vi å vite hvem. Velg svaret ja, og ha navn og fødselsnummer på vedkommende klart. Vi vil ta kontakt med deg for en avklaring rundt hvorfor du søker på vegne av vedkommende.
Et helt gebyrfritt reisekort: 0 kroner i gebyr, også i utlandet, stempel

Bilde av Gebyrfri Visa Gold-kort

Priser og betingelser for Gebyrfri Visa Gold

Årsgebyr Kr 0
Etableringsgebyr Kr 0
E-faktura Kr 0
Varekjøpsgebyr inn-/utland Kr 0
Kontantuttaksgebyr inn-/utland  Kr 0
Overtrekksgebyr Kr 0
Valutapåslag 1,75 %
Rentefri betalingsutsettelse  Inntil 50 dager
Eff. rente kjøp/kontant 23,4 %

20 års aldersgrense
Eff.rente 23,4 %, 15 000, - o/12 mnd, kostnad kr. 1.780. Totalt kr. 16.780

Se fullstendige priser og betingelser