Santander

Bedre økonomi

Dette er det nye gjeldsregisteret

Publisert: Oppdatert:

Fra 1. juli 2019 har banken tilgang til flere opplysninger når du søker om lån. Dette betyr det for deg som kunde.

Tekst:
Pål André Skogen
Foto:
Istock

Gjelden i norske husholdninger har økt mye de siste årene. I 2004 hadde rundt fem prosent av husholdningene en gjeld som var høyere enn fem ganger samlet inntekt – mens i 2018 har dette økt til nesten 20 prosent.

– Totalt skylder nordmenn rundt 3 400 milliarder kroner. Rundt 3 000 av dette er boliglån, mens den usikrede andelen står for 112 milliarder kroner. Resten er fordelt på ulike sikrede lån som billån og båtlån, forteller Christian Tubaas Andersen i Santander.

På grunn av den kraftige gjeldsveksten vedtok Stortinget i juni 2017 et lovforslag –  «Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner». I praksis er dette loven som regulerer hvordan det nye gjeldsregisteret, som ble innført i sommer, skal fungere.

– Vi har vært en av de fremste forkjemperne for å få på plass et gjeldsregister i Norge, og vi har jobbet aktivt for det siden 2004.

Christian Tubaas Andersen

— Santander Consumer Bank

Loven trådte i kraft i november samme år, og alle norske banker fikk frist til 1. juli 2019 før registeret skulle være oppe og gå. Dette er en gledelig utvikling for Tubaas Andersen og Santander.

– Vi har vært en av de fremste forkjemperne for å få på plass et gjeldsregister i Norge, og vi har jobbet aktivt for det siden 2004. I Sverige har de hatt dette siden 1977, og effekten har vært veldig god, forteller han.

Gjeldsregister eller kredittsjekk?

Mange lurer på hva gjeldsregisteret egentlig innebærer, og hva som skiller det fra kredittsjekken man alltid har vært nødt til å gå gjennom. Ifølge Tubaas Andersen er forskjellen stor.

– En kredittsjekk sier egentlig veldig lite. Du får en score basert på eventuelle betalingsanmerkninger og lønnsutviklingen din, og det eneste den kan fortelle oss er hvem som absolutt ikke bør få lån, sier han.

Han trekker også frem at selvangivelsen man må sende inn også kan inneholde feil informasjon.

– I verste fall kan tallene være 15-16 måneder gamle, og veldig mye kan ha skjedd med økonomien på den tiden, sier han.

Med gjeldsregisteret er bildet et helt annet – og vesentlig bedre. Registeret oppdateres daglig, og bankene har dermed muligheten til å sjekke hva søkeren har i usikret gjeld akkurat nå.

Denne informasjonen gjør at banken får et mer realistisk bilde av økonomien din, og dermed vil kunne gjøre en bedre vurdering når du søker om lån eller kredittkort.

Ferie og Fritid

Går du i passord-fella?

– Det siste vi vil, er at folk skal havne i økonomiske problemer. Dessverre har det tidligere vært noen som ikke oppgir all gjelden de har når de søker om lån eller kredittkort, enten bevisst eller ubevisst. Det unngår vi med gjeldsregisteret, sier Tubaas Andersen.

Det er også mulig for privatpersoner å sjekke sin egen gjeld ved hjelp av registeret, og det gir deg muligheten til å få bedre kontroll over egen økonomi.

– Det er mange som har kredittkort de ikke bruker, eller som er bekymret for identitetstyveri og svindel. Med gjeldsregisteret får man oversikt over alt på ett sted, med én gang, sier Tubaas Andersen.

– Grensen på kredittkortet som teller

Det er bare såkalt usikret gjeld som registreres i registeret. Det betyr at all gjeld som har sikkerhet i noe fysisk – enten det er hus, bil, båt eller noe annet – ikke registreres. I praksis innebærer dette at registeret inneholder informasjon om kredittkort og eventuelle forbrukslån.

For kredittkortene er det den øvre kredittkrensen du har som teller – uavhengig av hvor mye du faktisk skylder på kredittkortet.

– Det betyr at kredittkort du har, men aldri bruker, vil telle negativt dersom du søker om andre lån. Det kan gjøre at du ikke får den kjøpsfinansieringen du kanskje trenger når vaskemaskinen tar kvelden, eller at du får avslag på billånet frem til du har ryddet opp, advarer Tubaas Andersen.

Bedre økonomi

Slik bruker du et kredittkort fornuftig

Han oppfordrer derfor alle til å sjekke hva som står registrert i gjeldsregisteret, og til å si opp eventuelle kort som ikke brukes.

– Det kan være lurt å være i forkant av dette. Da har du både bedre kontroll over egen økonomi, og større fleksibilitet dersom du skulle ha behov for å låne penger senere, sier han.

Trygge opplysninger

Gjeldsregistrene driftes av private selskaper som har fått innvilget konsesjon fra myndighetene. Det betyr at de er grundig sjekket, og at de tekniske løsningene til enhver tid følges med på.

Det er tre selskaper som har fått konsesjon til å drive hvert sitt register: Finans Norge, Evry og Experian. Alle tre registerne har de samme opplysningene om alle norske kunder som har usikret gjeld.

– Dette er store, solide selskaper med lang erfaring i bransjen. Sikkerheten er på topp, og det er bare banker som har tilgang – og kun når en kunde faktisk har søkt om lån. Vi får heller ikke se navnet på den som søker, kun fødselsnummer for å identifisere, sier Tubaas Andersen.

– Dette er kun et verktøy for bankene, og er ikke offentlig. Privatøkonomi er privat, og slik vil det fortsette å være også fremover.

Christian Tubaas Andersen

— Santander Consumer Bank

Du trenger med andre ord ikke å bekymre deg for at naboen eller familien får tilgang til dine tall i gjeldsregisteret.

– Dette er kun et verktøy for bankene når de skal låne deg penger, og er ikke offentlig på noen som helst måte. Privatøkonomi er privat, og slik vil det fortsette å være også fremover, sier Tubaas Andersen.

Du vil også få beskjed om at noen har søkt deg opp i gjeldsregisteret, på samme måte som du får et såkalt gjenpartsbrev hvis du blir kredittsjekket. Her vil det stå oppgitt hvem som har søkt opp opplysningene, og når dette ble gjort.

Vil ha all gjeld registrert

I første omgang er det altså kun usikret gjeld som bankene får oversikt over i gjeldsregisteret, men Tubaas Andersen sier at Santander gjerne skulle sett at det ble utvidet til å inkludere all gjeld.

Knut Øvernes, Santander Consumer Bank

Bedre økonomi

– Vi har vært her i 70 år, og vi skal være her i 70 til

– Vi jobber videre for å få på plass et fullverdig gjeldsregister, der all gjeld er inkludert, sier han.

Dette vil gjøre vurderingen av kundenes økonomi enda bedre, og man vil i enda større grad unngå at mennesker havner i økonomiske problemer.

– I dag er det for eksempel mange som har boligkreditt, som de bruker til ting som oppussing, og når man kombinerer dette med for eksempel et billån kan den sikrede delen av gjelden utgjøre mye penger for mange. Uten oversikt over disse delene av økonomien får vi ikke det komplette bildet, avslutter han.