Santander

Bedre økonomi

Hva betyr kredittvurdering?

Publisert: Oppdatert:

Dette trenger du å vite før du før du søker om lån eller kredittkort.

Tekst:
Eirik Bonesmo Grismo
Foto:
iStock

Hva betyr det egentlig å være kredittverdig? Hvordan fungerer en kredittvurdering eller en kredittsjekk? Hvilke data samles inn og hva er avgjørende for at jeg regnes som kredittverdig? Hvis jeg ikke er kredittverdig – hva kan jeg gjøre med det?

Dette er spørsmål ikke alle kan svare på, og som de fleste av oss møter en eller annen gang. Det skal slett ikke føles ubehagelig å bli kredittvurdert. Derfor forsøker vi her å svare på de spørsmålene som mange sitter med.

KREDITTVURDERING: Det skal ikke være ubehagelig å kredittsjekkes, og det er noe alle som søker lån hos oss i Santander må gjennom. Foto: iStock

Er jeg kredittverdig?

En kredittvurdering er en analyse av din kredittverdighet. Det betyr at din økonomiske fortid, din nåværende økonomi og det du eier, blir vurdert for å anslå sannsynligheten for at du klarer å betale tilbake hvis du tar opp et lån eller bruker kredittkort.

Om du er kredittverdig eller ikke, handler om din evne til å betjene gjeld. Hvis du er kredittverdig, har du ingen betalingsanmerkninger. Med andre ord har du over en lengre periode vist at du kan betale for deg. Du har likviditeten i orden; du bruker ikke mer enn du har, og økonomien din er stabil.

Din livssituasjon er også viktig i vurderingen av din kredittverdighet. Med andre ord blir inntekten din også tatt med i beregningen. Er du ufør, eier eller leier bolig, om du har andre lån, er også faktorer som blir sett på, fordi dette kan påvirke din betalingsevne.

Spare penger sparekonto

Bedre økonomi

Få mer ut av pengene dine med sparekonto

Hvordan foregår en kredittvurdering?

En kredittvurdering kan bare gjennomføres av virksomheter som har et saklig behov for disse opplysningene, for eksempel banken din – eller en telefonoperatør som lar deg betale med faktura. Resultatet av vurderingen kan faktisk være avgjørende i forhold til om du få lån eller kredittkort – og hvor høy renten blir.

Vi som bank kan altså samle inn, registrere og benytte opplysninger om deg fra offentlige tilgjengelige kilder. Vi benytter oss av skattelistene, Brønnøysundsregisteret og Norsk lysningsblad. Verken vi eller andre pleier å gjøre dette selv. Vurderingen gjennomføres stort sett av et kredittvurderingsselskap.

En kredittvurdering kan bare gjennomføres av virksomheter som har et saklig behov for disse opplysningene.

 

Får du et brev i posten om at det er foretatt en kredittvurdering, betyr det altså bare at noen har hatt behov for å ta en titt på økonomien din i forbindelse med et kjøp eller en avtale du selv har søkt om.

Hva skjer med opplysningene etter en kredittvurdering?

Opplysningene kan brukes i fire år fra de blir lovlig registrert. Men mye kan endres på fire år. Har du for eksempel gjort opp for dine betalingsanmerkninger eller betalt ned lån, skal disse anmerkningene slettes umiddelbart. De kan ha stor påvirkning ved en kredittvurdering.

Hvis du blir vurdert ut i fra uriktige opplysninger, må du kontakte kredittopplysningsbyrået og be om å få informasjonen oppdatert.

Hvordan blir jeg kredittverdig?

Hvis du ikke blir vurdert som kredittverdig, er ikke dette en permanent situasjon. Alle kan oppleve vanskelige, økonomiske perioder i livet, og det er flere tiltak du kan gjennomføre for å oppnå kredittverdighet igjen.

For å komme godt ut av en kredittvurdering igjen er det essensielt at du prioriterer økonomien din. Det første du kan gjøre, er å betale forfalte regninger og eventuell uoppgjort gjeld. Da fjerner du alle betalingsanmerkninger i ditt navn. Det er også viktig å vise at du kan betale ned på gjelden din hver måned.

Forsøk også å skaffe deg en så stabil arbeidssituasjon som mulig, og legg en plan for nedbetaling av gjeld. En stabil økonomi vil ikke bare gjøre deg kredittverdig, men det er også en investering i din egen fremtid.

Valg av kredittkort

Bedre økonomi

Ta et bevisst valg når du velger kredittkort

Se alle artikler

Du er kanskje interessert i disse sakene ?