Santander
Hva skjer med privatøkonomien dersom du blir syk?

Bedre økonomi

Hva skjer med privatøkonomien dersom du blir sykemeldt?

Publisert:

Bedre føre var enn etter snar, sies det. Har du tenkt over hva som skjer med økonomien dersom du skulle bli sykemeldt over lengre tid?

Tekst:
Espen Skogen
Foto:
Hampus Lundgren

Vi har gode velferdsordninger i Norge. Så lenge du er medlem av folketrygden og er i jobb, har du krav på sykepenger dersom du skulle bli syk eller skadet slik at du ikke kan jobbe. De første 16 dagene av fraværet er det arbeidsgiveren som dekker kostnadene, og deretter tar NAV over utbetalingen.

Nye regler i 2019

I 2019 ble det innført nye regler, som sier at grunnlaget som brukes for å regne ut sykepengene dine er den gjennomsnittlige inntekten i de siste tre månedene. Om du har arbeidstid eller inntekt som varierer fra måned til måned, er det likevel de tre siste månedene som brukes som utgangspunkt.

Så lenge du har vært i jobb i minst fire uker før du ble sykemeldt, og har hatt en årsinntekt som tilsvarer minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp, har du rett til sykepenger. Dette grunnbeløpet justeres hvert år, og utgjør for tiden 96 883 kroner. Det betyr at du må ha hatt en årsinntekt på minst 48 441 kroner for å ha rett på sykepenger.

Hva skjer med privatøkonomien dersom du mister jobben?

Bedre økonomi

Hva skjer med privatøkonomien dersom du mister jobben?

Tjener du mindre enn dette, har du likevel rett på sykepenger i arbeidsgiverperioden, altså de første 16 dagene av sykemeldingen, som er den perioden som dekkes av arbeidsgiver, og ikke av NAV.

Hvor mye får jeg i sykepenger?

Grunnlaget som brukes for å beregne sykepengene dine, tilsvarer i utgangspunktet inntekten din – men det kan ikke overstige 6 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Det betyr at du maksimalt kan få sykepenger som tilsvarer en årsinntekt på 581 298 kroner, altså 6 ganger grunnbeløpet. Med mindre arbeidsgiveren din dekker det overskytende, vil du ikke få sykepenger for den delen av inntekten din som eventuelt overstiger dette beløpet.

Så enkelt tegner du Santander SAFE Låneforsikring

Bedre økonomi

Slik tegner du Santander SAFE Låneforsikring

Hva med feriepenger?

Du kan også ha rett til feriepenger, men da kun for de første 48 dagene av sykepengeperioden. I så fall vil feriepengene utgjøre 10,2 prosent av sykepengene i denne perioden.

Derfor er det lurt med forsikring

Med Santander SAFE Låneforsikring, vil terminbeløpet på lånene dine dekkes i inntil 12 måneder per skadetilfelle. Blir du 100% sykemeldt, permittert eller arbeidsledig i mer enn 30 dager, vil forsikringen tre inn og dekke terminbeløp på inntil 13 000 kroner per måned. Ved rett på dekning, vil du garantert få dekket 3 månedlige terminbeløp av gangen.

Det er både raskt og enkelt å tegne forsikring – og den kan tegnes når som helst så lenge du har en gyldig kredittavtale med oss, ikke bare i forbindelse med låneopptak. Merk at dersom du kjente til sykdom eller skade ved inngåelse av forsikringen, vil ikke dette være dekket i de første 12 månedene.

Det stilles ingen helsekrav, og du kan tegne forsikringen så lenge du er i arbeid i minimum 16 timer per uke. Forsikringen kan tegnes av inntil 2 låntakere på samme lån, og den kan tegnes dersom du har fylt 18 år, og inntil du fyller 65 år.

Er Santander SAFE noe for deg?

Det er enkelt å tegne låneforsikring!

Klikk her for mer informasjon