Santander
Hva skjer med privatøkonomien dersom du mister jobben?

Bedre økonomi

Hva skjer med privatøkonomien dersom du mister jobben?

Publisert:

Vet du egentlig hvordan en oppsigelse eller permittering ville påvirket privatøkonomien din?

Tekst:
Espen Skogen
Foto:
Hampus Lundgren

Vi har gode velferdsordninger i Norge – men levekårsundersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå viser likevel at hele 12% av oss mener vi står i fare for å miste jobben. Derfor mener vi det kan være smart å tenke over hvordan privatøkonomien vil påvirkes dersom du skulle være uheldig og miste jobben, eller bli permittert.

Inntektstapet kan bli betydelig

Dersom du skulle miste jobben eller bli permittert, vil du gå over på dagpenger fra NAV så lenge du er permittert eller uten arbeid. Dagpengegrunnlaget beregnes ut fra inntekten de siste 12 månedene, og begrenses til maksimalt 6 ganger folketrygdens grunnbeløp – som frem til 1. mai 2019 tilsvarer en inntekt på 581 298 kroner.

Dagpengene du vil få utbetalt fra NAV, utgjør 62,4% av grunnlaget før skatt. Det betyr at mange vil kunne oppleve et forholdsvis betydelig inntektstap dersom de skulle bli permittert eller miste jobben.

Hva skjer med lånene?

Dersom du skulle miste en tredjedel av inntekten din, kan det være lurt å være forberedt. Vi anbefaler absolutt at du har spart opp en buffer på sparekonto, slik at du er forberedt dersom noe uforutsett skulle skje, men dersom situasjonen vedvarer over en lengre periode, kan det være fint å vite at lånene dine er ivaretatt slik at du for eksempel slipper å selge bilen.

Hva skjer med privatøkonomien dersom du blir syk?

Bedre økonomi

Hva skjer med privatøkonomien dersom du blir sykemeldt?

Forsikring – for sikkerhets skyld

Med Santander SAFE Låneforsikring, vil terminbeløpet på lånene dine dekkes i inntil 12 måneder per skadetilfelle. Blir du 100% sykemeldt, permittert eller arbeidsledig i mer enn 30 dager, vil forsikringen tre inn og kunne dekke terminbeløp på inntil 13 000 kroner per måned.

Det er både raskt og enkelt å tegne forsikring – og den kan tegnes når som helst så lenge du har en gyldig kredittavtale med oss, ikke bare i forbindelse med låneopptak. Merk at dersom du kjente til sykdom eller skade ved inngåelse av forsikringen, vil ikke dette være dekket i de første 12 månedene etter tegning av forsikringen.

Dette er Santander SAFE Låneforsikring

Bedre økonomi

Dette er Santander SAFE

Det stilles ingen helsekrav, og du kan tegne forsikringen så lenge du er i arbeid i minimum 16 timer per uke. Forsikringen kan tegnes av inntil 2 låntakere på samme lån, og forsikringen kan tegnes dersom du har fylt 18 år, og inntil du fyller 65 år.

Et tryggere alternativ med Santander SAFE

Det er enkelt å tegne Santander SAFE Låneforsikring!

Klikk her for mer informasjon