Santander

Bedre økonomi

Hva kreves for å stille som kausjonist – og hva betyr det egentlig?

Publisert: Oppdatert:

Å stille som kausjonist kan være en fin måte å hjelpe en sønn eller datter på. Men er du klar over hvordan det påvirker din egen økonomi?

Tekst:
Joakim Nyquist
Foto:
Thomas Haugersveen / iStock

Ofte må foreldrene på banen når barnet skal finansiere sitt første boligkjøp. Noen trenger også drahjelp ved sitt første bilkjøp. Når foreldrene går inn i rollen som kausjonister, stiller de da som sikkerhet for lånet.

– Banker spør gjerne etter en kausjonist hvis den som søker om lån ikke er solid nok alene, forklarer Aleksander Foss, Sales Support Manager i Santander Consumer Bank.

Og i praksis betyr det at:

– Hvis låntakeren ikke kan gjøre opp for seg, går banken videre til kausjonisten.

Unge «straffes»

Boliglånscenariet er velkjent, men hvorfor er bankene ofte skeptiske til unge?

– Utfordringen er ofte at banken ikke vet hvordan situasjonen til den som søker vil se ut frem i tid, sier Foss.

Når banken gjennomfører obligatorisk kredittsjekk, finner de i slike tilfeller ikke tilstrekkelig historikk over stødig inntekt og bostedsadresse. Ifølge Aleksander Foss, teller denne uforutsigbarheten imot den som søker om lånet:

– Søkeren får en lavere totalscore etter bakgrunnssjekken, men en kausjonist trekker opp dette totalinntrykket.

Aleksander Foss, Sales Support Manager i Santander Consumer Bank.

En kausjonist som har stødig økonomi og er uten betalingsanmerkninger, oppleves som trygg, sier Aleksander Foss, Sales Support Manager i Santander Consumer Bank.

Må ikke være pappa for å stille som kausjonist

Lovverket stiller ikke krav til at den som stiller som kausjonist er i familie med eller kjenner den han eller hun garanterer for. Men det er viktig å huske på at som kausjonist inngår du en juridisk bindende avtale. Dette er en avtale som kan få store økonomiske konsekvenser også for deg.

– Vi ønsker derfor at kausjonisten kjenner til betalingsevnen til låntakeren. I verste fall rettes jo hele kravet mot kausjonisten. Den risikoen må de kjenne til og være villige til å ta, påpeker Foss.

Tillit til den du stiller som kausjonist for er derfor svært viktig. Kjenner du til betalingsevnen til vedkommende? Vet du hvordan han eller hun vil opptre dersom noe kommer i veien for nedbetalingen? Er du da trygg på at du kan gå i dialog med låntakeren?

Det følger ansvarlighet med det å innvilge et lån. Banken må være på den sikre siden og vite at låntaker og kausjonist til sammen kan bære lånebyrden.

– Vi må være sikre på at dersom vi går til kausjonisten, blir gjelden betalt. En kausjonist som har stødig økonomi og er uten betalingsanmerkninger, oppleves som trygg, sier Foss.

Les også:

Bedre økonomi

Effektiv og nominell rente – hvordan henger det sammen?

Hva når kausjonisten selv skal låne penger?

I utgangspunktet går det ikke ut over din låneevne dersom du står som kausjonist for en annens lån. Men Aleksander Foss forklarer at bankene her opererer med ulike rutiner.

– Per nå har ikke banken noen måte å sjekke dine forhold som kausjonist. Det føres ikke i selvangivelsen og dukker ikke opp i en kredittsjekk. Det er jo ikke ren gjeld, men snarere et element som kan slå ut dersom noe galt skjer.

Men banken kan altså spørre deg om dette når du selv skal søke om lån. Ha det derfor dette i tankene når du vurderer om du kan sikre lånet til noen andre.

«Jeg kan, jeg vil – hva nå?»

Den viktigste vurderingen du gjør før du eventuelt stiller som kausjonist er altså om du kan stille som sikkerhet for en annen – og ikke minst, vil du stille som kausjonist.

Husk på uforutsette forhold som påvirker låntakerens (eller din egen) evne til å betjene et lån. Privatlivet kan endre seg, og du kan ende opp med å måtte hefte lånet til en du ikke lenger har en nær tilknytning til.

Velger du å gå inn som kausjonist, bør du sette deg inn i bestemmelsene i finansavtaleloven.

Her er noen av viktigste rettighetene du har som kausjonist:

  • Du skal få opplysninger om alle avtaler som inngår i låneavtalen mellom långiver (altså banken) og låntaker. Du skal få en kopi av låneavtalen.
  • Du skal også opplyses om risikoen som inngår i kausjonsansvaret. Banken plikter også å fraråde deg fra å stille som kausjonist hvis de mener det er nødvendig.
  • Kausjonsavtalen skal være skriftlig og inneholde opplysninger om kausjonsbeløpets størrelse eller det høyeste beløpet kausjonen skal sikre.
  • Du skal få beskjed om forhold som kan påvirke deg som kausjonist. Det kan være at låntaker ikke betaler eller at annen pant eller gjeldsforsikring faller bort.
  • Du kan når som helst be om opplysninger om kausjonsbeløpet, samt gjeldende renter og gebyrer for låneforholdet. Følg med på hva som skjer!
  • Du får ikke krav mot deg før det er tatt rettslige skritt mot låntakeren.
  • Du har rett til å kreve låntakeren for beløpet du må dekke. Låntakeren er den som skal ta gjeldsbyrden.

 

Se alle artikler

Du er kanskje interessert i disse sakene ?