Santander

Bil og MC

Derfor kan det lønne seg å lease elbil

Fordi de er fritatt for merverdiavgift, er elbiler ekstra gunstige å lease. Dessuten slipper du som leasingkunde å bekymre deg for verditap.

Publisert: Oppdatert:

Tekst:
Andreas Handeland
Foto:
Thomas Haugersveen

Vi lever i en tid med store omveltninger i bilbransjen. På noen få år har elbilene gått fra å være en kuriositet på salgsstatistikkene, til å stå for godt over 20 prosent av nybilsalget.

Mange er fortsatt bekymret for verditapet i årene som kommer, og ingen kan svare på hvor mye bilen vil være verdt den dagen du skal selge den. Med leasing slipper du den bekymringen.

Stadig flere velger leasing

Et uforutsigbart marked skaper urolighet. Derfor er det også stadig flere som velger privatleasing av bil. Det er i realiteten en avtale om langtidsleie, der leasingselskapet formelt sett eier bilen – og leier den ut til deg som kunde.

Bil og MC

Er leasing det riktige for deg?

Fordi elbiler er fritatt fra merverdiavgift, kommer de også gunstig ut i leasingmarkedet. Mens de alltid har vært fritatt fra merverdiavgift på kjøp, ble det i 2015 også innført momsfritak på leasing av elbil.

Derfor lønner elbil seg

Det månedlige beløpet du betaler gjennom leasingperioden, beregnes ut fra tre faktorer: Bilens nypris, hvor mye startleie du betaler inn når avtalen inngås – samt den forhåndsavtalte restverdien på leasingbilen.

Startleien vil variere fra leasingavtale til leasingavtale – men for en elbil vil denne typisk ligge på mellom 10 og 15 prosent. Restverdien settes av forhandleren, og bestemmes blant annet av hvor langt du har planer om å kjøre i løpet av leasingperioden.

Norgesmester på billån

Bil og MC

Slik ble vi norgesmestere på billån og leasing

Fordi elbiler er fritatt for både engangsavgift og moms, gir dette et lavere beregningsgrunnlag enn for en tilsvarende bil med bensin- eller dieselbil. Det beregnes heller ikke moms på leiebeløpet fra leasingselskapet. Enkelte typer tilleggsutstyr, som for eksempel takbokser, er imidlertid momsbelagt og vil derfor faktureres med moms.

Ofte rimeligere vedlikehold

En elbil har langt færre bevegelige deler enn en bensin– eller dieselbil, og har heller ikke behov for skifte av for eksempel kjølevæske. Dette gir ofte lengre serviceintervaller eller lavere vedlikeholdskostnader enn en tilsvarende bensin– eller dieselbil.

Fordi du som leasingtaker har vedlikeholdsplikt i leasingperioden, vil dette være besparelser som kommer deg til gode. Dette varierer imidlertid fra produsent til produsent, så det lønner seg å undersøke serviceintervaller og –kostnader for de aktuelle modellene før du inngår en leasingavtale.

Det er også mulig å betale servicekostnadene på fakturaen sammen med leasingleien, dersom du ønsker dette.

 

Hva slags bil passer for deg?

Det viktigste når du skal gå til anskaffelse av ny bil – enten du kjøper eller leaser – er å vurdere hva slags bil som passer best for deg og ditt bruk.

Kanskje kan en elbil være det beste i hverdagen – mens du leier en bil de få gangene du har behov for større rekkevidde?

Hva slags bil bør du kjøpe? Elbil, hybridbil, bensinbil eller dieselbil?

Bil og MC

Elbil, hybrid, diesel eller bensin – hva er det riktige for deg?

Se alle artikler

Du er kanskje interessert i disse sakene ?