Santander
Vinterlagring campingvogn tips

Bil og MC

Slik får du rask lading av elbil hjemme

Å få montert en ladestasjon hjemme er helt avgjørende for rask og trygg lading av elbil. Dette må du vite!

Publisert: Oppdatert:

Tekst:
Siw Ch. Teigland
Foto:
Thomas Haugersveen

Feil lading av elbil vil ikke bare gjøre at ladingen tar lang tid – det kan også være svært brannfarlig. Det forteller Øystein Sagstad, som er prosjektleder i Abildsø Elektriske AS i Oslo. Det er nemlig en del ting du må være klar over når det gjelder riktig og trygg lading av elbil.

Tre typer kontakter

Kort forklart finnes det tre ulike typer kontakter for lading av elbil. Type 1 finner du på en del franske og japanske elbiler, fra merker som Citroën, Peugeot, Nissan, Toyota og Mitsubishi, samt Opel.

Type 2 er den vanligste ladeløsningen for det europeiske markedet, og brukes av BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Porsche, Renault, Hyundai og Tesla. Denne løsningen gir en høyere ladeeffekt enn Type 1, som betyr at batteriet vil lades raskere.

Den tredje og siste løsningen kalles Type 3, eller Schuko-lader. Dette er laderen som følger med bilen. Denne er kun ment som en reise- og nødlader, og skal ikke benyttes som hovedlader. Du kan altså ikke bruke en slik lader som fast hjemmelader.

Begreper du må ha styr på

Først litt kort om strømtilførsel, for de av oss som ikke er så stø i elektro: Volt, watt og ampere er de tre ordene man må forholde seg til. Volt er måleenheten for elektrisk spenning, watt angir effekten, mens ampere måler styrken på strømmen.

Øystein Sagstad hos Abildsø Elektriske AS

Bil og MC

– Feil lading av elbil kan sette eget og andres liv i fare!

Men hva betyr det? Jo, volt kan man se på som trykket – på samme måte som høyt trykk i en vannslange gjør at mer vann kan passere enn lavt trykk i den samme slangen, angir volt hvor mye strøm som kan dyttes gjennom en ledning.

Ampere sier noe om farten. På samme måte som et tykt rør har plass til mer vann enn et tynt rør, måler man ampere ved å si hvor mye strøm som kan passere et gitt punkt i ledningen i en gitt periode.

Til slutt har vi watt, som sier noe om hvor mye av strømmen som «overføres» til energi når den kommer frem, altså effekten. Dette kan man regne seg frem til ved å gange volt med ampere.

Så, hvor raskt kan man lade?

Hvor raskt du kan få ladet bilen, er altså avhengig av disse tre faktorene. Om boligen din har et eldre elektrisk anlegg, er dette gjerne på 230 volt. Et nyere eller oppgradert anlegg har 400 volt – altså større spenning, og dermed høyere kapasitet.

Størrelsen på hovedsikringen i boligen din vil også være med på å avgjøre ladehastigheten. Er denne stor nok, kan du legge opp lading på 32 ampere – som gir deg den raskeste ladingen. Om hovedsikringen er mindre og ikke tillater 32 ampere, vil du måtte klare deg med en mindre sikring på ladekursen – som betyr tregere lading.

– Feil lading av elbil kan gjøre at du setter både bil, bolig og liv i fare, sier Øystein Sagstad, prosjektleder i Abildsø Elektriske AS.

– Den beste lademuligheten hjemme får du med et 400 volts nettsystem. Dette er noe de færreste har, men nye boliger oppføres ofte med dette. Ladeeffekten på 400V vil være omtrent tre ganger høyere enn på et 230V-anlegg, forteller Sagstad fra Abildsø Elektriske.

Hva koster det?

For en enebolig, vil en standardinstallasjon i gjennomsnitt koste mellom 17 000 og 20 000 kroner. I borettslag og sameier ligger prisen noe høyere, og lander gjerne i gjennomsnitt på mellom 25 000 og 30 000 kroner. Dette handler blant annet om at det i eneboliger gjerne må trekkes mye mindre kabel enn i borettslag og sameier.

For borettslag og sameier varierer dessuten prisen etter kapasiteten på det elektriske anlegget. Du kan bestille ladestasjon selv, men elektroinstallatøren vil alltid innhente en godkjennelse fra styreleder. Det er nemlig borettslaget eller sameiet som har det sikkerhetsmessige ansvaret for anlegget, og mange borettslag og sameier velger å ta opp lån som legges til fellesgjelden for å finansiere en utbygging.

Ikke bruk motorvarmer-kontakten!

I mange borettslag er det installert stikkontakter til motorvarmer i garasjen. Slike kontakter kan kun brukes til motorvarmer – og er ikke godkjent for lading av elbil! Ladestasjon for elbil må nemlig være tilknyttet en egen sikring, slik at laderen ikke kan påvirkes av annet elektrisk utstyr i boligen – for eksempel ved jordfeil på en lampe i garasjen.

Se alle artikler

Du er kanskje interessert i disse sakene ?