Bil og MC

Dette er forskjellene mellom elbil, hybrid, diesel og bensin

Hva slags bil du bør velge er helt avhengig av ditt behov og bruksmønster. Her er faktorene du bør tenke gjennom for å finne ut om du bør velge elbil, hybrid, diesel eller bensin.

Publisert:

Tekst:
Espen Skogen
Foto:
Istock

Det er lett å få inntrykk av at dieselbiler burde høre fortiden til, og at elbil er det åpenbare valget om du skal kjøpe ny bil. Det er langt fra sannheten, dieselbiler har fortsatt en plass i trafikken, og elbiler passer langt fra alle.

Hva slags drivstoff du bør gå for er helt avhengig av ditt eget behov, bruksmønster og selvfølgelig også miljøengasjement. De ulike biltypene har alle sine fordeler og ulemper, som du bør kjenne til før du velger din nye bil.

Diesel

Dieselbiler slipper ut mindre CO2 enn bensinbiler, men har høyere utslipp av NOx. Kort oppsummert kan man si at CO2 er verre for klimaet på et globalt nivå, mens NOx er langt verre for det lokale klimaet i området der bilen brukes. Dette er bakgrunnen for at dieselbiler flere steder risikerer kjøreforbud på dager med spesielt høy luftforurensning, mens bensinbiler slipper unna.

I tillegg er dieselbiler dårlig egnet til småkjøring, da partikkelfilteret over tid vil tettes av kortere turer fordi bilen ikke blir skikkelig varm. Disse to faktorene kombinert betyr at dieselbiler er dårlig egnet til hyppig bykjøring.

Fordelene ved en dieselmotor er et lavere forbruk enn tilsvarende bensinmotor, og dessuten er pumpeprisen på diesel lavere enn på bensin. I tillegg har en dieselmotor langt mer trekkraft i motoren på lavere turtall enn en tilsvarende bensinmotor.

dieselbil

Bil og MC

Dieselmotoren er ikke død – men den kan forsvinne fra småbilene

Bensin

Bensinbiler har lavere lokale utslipp av NOx og partikler enn dieselbiler, men slipper ut mer CO2. Dette har sammenheng med at en bensinmotor er mindre effektiv enn en dieselmotor, og derfor blir forbruket høyere – som igjen fører til det høyere CO2-utslippet.

Dessuten er en bensinmotor ikke like trekkvillig på lave turtall, og pumpeprisen for bensin er høyere enn for diesel. Blant fordelene til bensinmotoren er at de blir raskt varme, og fordi de ikke har partikkelfilter har de heller ikke det samme problemet med hyppig småkjøring som dieselbiler har.

Hybrid

Hybridbiler finnes i to varianter; ladbare hybrider som kan lades i stikkontakten, og ladefrie hybrider, som lader seg selv under kjøring.

Ladbare hybrider, også kjent som plug in-hybrider, er et forsøk på det beste fra begge verdener: Fordelene fra en elbil, kombinert med fleksibiliteten til en bensinbil. Med en ladbar hybrid kan du kjøre på strøm på de kortere turene, men ha rekkevidden til en bensinbil på langtur. Problemet er at rekkevidden er forholdsvis kort, så på langtur vil bilen gå på bensin. Du vil imidlertid fortsatt ha den ekstra vekten fra de tomme batteriene å dra på – som betyr et høyere forbruk enn en tilsvarende bensinbil.

Ladefrie hybrider lader batteriet under kjøring, med energi fra blant annet nedbremsing. Her er både elmotor og batteri langt mindre enn hos de ladbare hybridene, og dermed er også rekkevidden på strøm svært kort. Fordelene er mindre dødvekt, og dermed et lavere forbruk, når de kjøres på bensin.

Bil og MC

– Hybrid er mye bil for pengene

Elbil

Elbilene har som de fleste vet en rekke bruksfordeler – du slipper bompenger, du kan kjøre i kollektivfeltet, og du kan parkere gratis i byene. Dessuten slipper du å betale både engangsavgift og moms på bilkjøpet. Mange av disse fordelene ligger imidlertid an til å forsvinne over tid, og det er greit å ha i bakhodet.

Ulemper ved en elbil er at rekkevidden er langt kortere enn oppgitt om vinteren, både fordi batterier er mindre effektive i kulde og fordi du bruker mer strøm til oppvarming av bilen. Verditapet er også en joker – fordi utviklingen går lynraskt og det blant annet er usikkerhet rundt hvor lenge batteriene varer, er verditapet på elbiler en langt større usikkerhetsfaktor enn på andre typer biler.

Opel Ampera Stein Pettersen

Bil og MC

Hvor mye kan jeg selge elbilen min for om tre år?

Se alle artikler

Du er kanskje interessert i disse sakene ?