Santander

Bil og MC

Hva slags effekt har bomringen på byen den omkranser?

Ekspert fra Transportøkonomisk institutt forteller hva som skjer når det blir dyrere å kjøre bil inn gjennom bomringen til de store byene.

Publisert: Oppdatert:

Tekst:
Andreas Handeland
Foto:
Simen Øvereng (foto/video)

I Norge har vi lang tradisjon med bompenger. Allerede i 1932 krevde staten inn bompenger i den formen vi kjenner det i dag – på brua mellom Tjøme og Nøtterøy. Ja, faktisk var bomringen i Norge den første i Europa.

Men til tross for lang historikk er betalingsformen omdiskutert. Kjell Werner Johansen er assisterende direktør i Transportøkonomisk institutt (TØI), har «svart belte» i bompengefinansiering og vet mye om effekten bomringene har på trafikkvolumet i byene.

Bil og MC

Bompenger: Hva brukes pengene egentlig til?

– Det er viktig å presisere at det finnes to forskjellige typer bompengeløsninger. Den første er frittstående bomstasjoner som skal finansiere en konkret veistrekning, tunnel eller bro. Den andre modellen er bomringer rundt byene som skal finansiere bypakker, forteller Johansen.

Og det er spesielt bomringene som får debatten til å virkelig ta fyr. Inntektene fra disse går nemlig til å finansiere bypakker der kun en liten del går til bygging av vei – i motsetning til de frittstående bomstasjonene, der inntektene er øremerket det aktuelle veiprosjektet.

– Bomringen bidrar til mindre trafikk

Gjennom bypakkene finansierer inntektene i bomringen satsing på kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier og andre infrastrukturprosjekter. Men bomringene skal ikke bare sørge for inntekter – de skal også kunne være med på å regulere trafikken.

– Etter at det ble åpnet for det i veglova (veiloven) i 2017 brukes bomringene også til å regulere trafikkmengden og kjøretøysammensetningen i byene. Det kan være i form av rushtidsavgift eller eksempelvis dyrere passeringer for dieselbiler, sier Johansen.

Hvordan ser Oslo ut for bilistene om 5 år?

Bil og MC

Hvordan ser Oslo ut for bilistene om 5 år?

Han forteller videre at økte priser i bomringene ikke fjerner køer og minsker trafikkvolumet alene, men at det i kombinasjon med andre virkemidler, som eksempelvis bedre kollektivtilbud og færre parkeringsplasser, kan ha god effekt.

– I Oslo ser man at bompenger, i kombinasjon med andre virkemidler og incentiver, reduserer trafikken. Til tross for at både befolkningen og næringslivet har vokst, er antallet biler som passerer bomringen på samme nivå som tilbake i 2007, fortsetter han.

– Når kollektivtilbudet blir bedre, og det også blir lagt til rette med nye gang- og sykkelveier, letter det på trykket på veinettet.

Kjell Werner Johansen

— Ass. direktør, TØI

Bedre for de som er avhengige av bil

Eksperten forteller at bomringens finansiering av andre prosjekter enn vei også kommer bilistene – de som betaler bompengene – til gode.

– Når kollektivtilbudet blir bedre, og det også blir lagt til rette med nye gang- og sykkelveier, letter det på trykket på veinettet. Logikken bak bypakkene er at folk flest får glede av prosjektene pengene går til, slik at det også blir lettere å komme frem for de som må bruke bilen. På mange måter kan man si at nytteprinsippet, som har ligget til grunn for tradisjonell bompengefinansiering i Norge, har blitt utvidet, sier Johansen.

Hva slags bil bør du kjøpe? Elbil, hybridbil, bensinbil eller dieselbil?

Bil og MC

Elbil, hybrid, diesel eller bensin – hva er det riktige for deg?

Flere faktorer spiller inn på luftkvaliteten

Transportøkonomisk institutt sitter ikke på konkrete målinger som viser at trafikkreguleringen i bomringen gir renere byluft. Johansen mener at de strenge utslippskravene til tungbiler er den viktigste bidragsyteren til mindre utslipp i veitrafikken, men at endringene i bilmarkedet også spiller en viktig rolle.

– Bomringene er med på å bidra til at andelen elbiler på veiene øker betraktelig, fordi det inntil videre er gratis å passere med disse. Faktisk er ca. 20 prosent av kjøretøyene som passerer gjennom bomringen i Oslo elbiler. Når tunge kjøretøyer i tillegg innfrir Euro 6-utslippskravene gjør det at NO2-utslippet går kraftig ned om dagen, sier han.

– Men det er viktig å huske på at en elbil virvler opp like mye svevestøv som en vanlig fossilbil. Det samme gjelder tungkjøretøyer som innfrir Euro 6-kravene. Derfor må den totale mengden kjøretøyer på veiene ned for å få bukt med problematikken, avslutter Kjell Werner Johansen.

Bedre økonomi

Derfor bør du bruke et kredittkort i apper og til strømmetjenester

Se alle artikler

Du er kanskje interessert i disse sakene ?