Santander

Miljø og teknologi

Disse fordelene får du med en ladbar hybrid

Du får mye bil for pengene om du velger en ladbar hybrid. Bruker du den riktig, kan den være rimeligere i bruk også.

Publisert: Oppdatert:

Tekst:
Andreas Handeland
Foto:
Fredrik Christensen

I likhet med elbilen opplever de ladbare hybridene en kjempevekst i Norge. I 2017 var nesten én av fem nye biler en ladbar hybrid, og trenden er økende med en vekst på 43,9 prosent i forhold til året før.

Den ladbare hybriden forener på mange måter elbilens grønne og rimelige fordeler, med forbrenningsmotorens rekkevidde og anvendelighet. Den kan lades i stikkontakten, for så å kjøres på kun strøm i en viss distanse – før en bensin– eller dieselmotor tar over og forlenger rekkevidden. Dermed slipper man også den mye omtalte rekkeviddeangsten, som mange elbilførere kjenner så altfor godt.

Noen bruksfordeler

Hybridbiler nyter ikke godt av alle de samme bruksfordelene som hydrogen– og elbiler. Du kan ikke kjøre i kollektivfelt, parkere gratis eller slippe bompenger.

Du kan imidlertid benytte deg av offentlige ladepunkter med en ladbar hybridbil, så lenge disse er merket med «for ladbar motorvogn» eller «for EL-motorvogn». I de fleste kommuner er slike parkeringsplasser dessuten gratis å bruke.

Rimeligere i innkjøp

I tillegg til bruksfordelen med bruk av ladeplasser, favoriseres ladbare hybrider med et vektfradrag på 23 prosent i avgiftssystemet. En vanlig hybridbil som ikke kan lades får kun fem prosent. En ladbar hybridbil er dyrere å produsere enn en tilsvarende bensin- eller dieselbil, men vil allikevel ofte være rimeligere i innkjøp på grunn av lavere avgift.

Dessuten har hybridbiler ofte et høyere utstyrsnivå som standard, og dermed får man gjerne en langt mer motorsterk og godt utstyrt ladbar hybrid til samme pris som en dårligere utstyrt bensinbil.

dieselbil

Bil og MC

Dieselmotoren er ikke død – men den kan forsvinne fra småbilene

Det er dessuten knyttet stor usikkerhet til hvordan biler med forbrenningsmotor vil holde seg i verdi i årene fremover. Elektrifiseringen kommer for fullt, også i de større bilklassene, samtidig som dieselsalget stuper. For mange blir da valget mellom en hybridbil og en bensin- eller dieselbil ganske enkelt.

Det samme gjelder dersom du velger å lease, noe stadig flere velger fremfor å eie bil selv. Bilholdet blir enklere og mer forutsigbart – ikke minst grunnet usikkerhetene rundt restverdier og verditap.

Krever riktig bruk

Dersom du skal dra fordeler av en ladbar hybrid i bruk, må den brukes etter formålet – altså lades flittig. Gjør du ikke dette, kan du nemlig ende med motsatt effekt. De ladbare hybridene er nemlig tyngre enn biler med tradisjonelle motorer, og har dermed et høyere forbruk når de ikke går på batteri.

Hva slags bil bør du kjøpe? Elbil, hybridbil, bensinbil eller dieselbil?

Bil og MC

Elbil, hybrid, diesel eller bensin – hva er det riktige for deg?

Hvor langt de ulike modellene kan kjøre på kun strøm, varierer stort fra produsent til produsent. Dessuten har temperatur og andre faktorer en vesentlig innvirkning på kjørelengden, som i de fleste tilfeller er kortere enn produsentens oppgitte tall.

Kjører du forholdsvis korte avstander i hverdagen, og samtidig er flink til å bruke ladekabelen, passer en ladbar hybrid for deg. Da får du en gjerrig og miljøvennlig bil i drift – samtidig som du har rekkevidde nok til å gjøre unna lengre turer i helger og ferier.

Se alle artikler

Du er kanskje interessert i disse sakene ?