Santander

Bil og MC

Ny utslippstest kan påvirke bilprisene

Ny målemetode gjør at utslippsverdiene som legges til grunn for bilavgiftene blir høyere. Ingen vet hva det vil bety for bilprisene.

Publisert: Oppdatert:

Tekst:
Andreas Handeland
Foto:
Istock

Avgifter utgjør en stor del av norske bilpriser. Fra å være beregnet ganske jevnt ut fra effekt, vekt og CO2-utslipp, har de to første gradvis blitt vektet ned til fordel for CO2-komponenten, og hva som faktisk kommer ut av eksosrøret utgjør nå en vesentlig faktor i beregningen.

Frem til nå har kjøresyklustesten NEDC (New European Driving Cycle) vært gjeldende. Den ble utviklet på 1980-tallet, og ble sist oppdatert i 1997. Eksperter har lenge ment at denne testen gir et lite realistisk bilde av forbruk og utslipp, blant annet fordi bilene testes i for lav fart og med lav akselerasjon.

Likevel er det disse tallene som presenteres av bilselgeren og i brosjyrene for bilen. Som regel er forbrukstallet vesentlig lavere enn du noen gang vil kunne oppnå ved normal bruk av bilen.

Hva slags bil bør du kjøpe? Elbil, hybridbil, bensinbil eller dieselbil?

Bil og MC

Elbil, hybrid, diesel eller bensin – hva er det riktige for deg?

Mer realistisk test

Snart er NEDC imidlertid historie – til fordel for den nye testen, kalt WLTP eller Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure. Som navnet tilsier er det en global standard, som ble innført i september 2017.

Denne testen utføres, i likhet med NEDC, på rullende landevei innendørs, men fordi den er lengre, med høyere snitt- og makshastighet og lavere temperatur, skal den gi resultater som henger mer sammen med virkelighetens kjøreforhold.

I praksis vil selvfølgelig ikke forbruk eller utslipp påvirkes av at bilen testes på en ny måte, men fordi WLTP-testen er tøffere enn NEDC-testen, vil tallene som følger bilens typegodkjenning naturlig nok bli høyere.

– Det at bilenes oppgitte forbrukstall går opp, er en stor fordel for forbrukerne.

Tore Rylander

— Fagsjef i Norges Bilbransjeforbund

– Det at bilenes oppgitte forbruks- og utslippstall går opp, er en stor fordel for forbrukerne. Nå vil disse tallene i langt større grad samsvare med reellt forbruk og utslipp ved vanlig kjøring, sier Tore Rylander, som er fagsjef i Norges Bilbransjeforbund.

«Ulempen» er at de samme tallene legges til grunn når avgiftene på en bil skal beregnes – som i Norge utgjør en stor andel av totalprisen på bilen.

Tore Rylander er fagsjef i Norges Bilbransjeforbund, og mener det er en stor fordel for forbrukerne at de oppgitte tallene til nye biler stemmer mer med virkeligheten.

Drastisk økning i CO2-tallene

Flere eksperter sier at resultatene i WLTP-testen i snitt kan ligge så mye som 20 prosent over de gamle NEDC-målingene. Det vil dermed bety at CO2-verdien som legges til grunn i den norske avgiftsberegningen også blir høyere.

I teorien skal det dermed gi et saftig påslag i bilprisen – og selv på vanlige bilmodeller som det selges mye av i Norge, vil dette kunne utgjøre flere titusener. Derfor er flere bilbransjeorganisasjoner opptatt av hvilke konsekvenser overgangen til WLTP kan ha for norske bilkjøpere.

Bil og MC

Er hydrogen svaret på elbilens rekkeviddeangst?

Overgangsperiode

Betyr dette at bilene som selges i Norge er vesentlig dyrere allerede nå, siden WLTP er tatt i bruk som den nye normen? Nei – i hvert fall ikke ennå. 2018 er nemlig en overgangsperiode, der de nye WLTP-tallene omregnes til NEDC-verdier. Hva som skjer til neste år – når overgangsperioden er over – finnes det ikke noe konkret svar på.

– Dette vet vi ikke helt ennå. Finansdepartementet og politikerne er fremdeles i tenkeboksen, og en omregning er én av flere alternative veier. Man kan også se for seg at CO2- og NOx-skalaen i engangsavgiften endres, og tilpasses nye utslippstall. Det er ingen politiske signaler som tilsier at omlegging av målemetode skal føre til høyere avgifter, sier Tore Rylander i Norges Bilbransjeforbund.

fordeler elbil

Bil og MC

Praktisk, lønnsom og miljøbesparende – her er fordelene med elbilen

Se alle artikler

Du er kanskje interessert i disse sakene ?