Santander

Ferie og Fritid

Kan du vikepliktsreglene til sjøs?

På sjøen kan vikepliktsreglene være mer kompliserte enn man er vant med på land, men i bunn og grunn handler det om å ta hensyn og bruke sunn fornuft.

Publisert: Oppdatert:

Tekst:
Pål André Skogen

Vikeplikt til sjøs er litt mer komplisert enn når du er ute med bil på veien. Med bil er det hele ganske enkelt: Enten har du vikeplikt fra høyre, eller så er det skiltet med vikepliktskilt som forteller deg om du må vike, eller om du har forkjørsrett.

Vikeplikt til sjøs er ikke like enkelt. For å ferdes trygt må du derfor lære deg noen regler. De kan virke kompliserte ved første øyekast, men alle bunner ut i en enkel logikk: Ta hensyn til andre og deres mulighet til å manøvrere.

båtførerprøve-hoved

Ferie og Fritid

Båtførerprøven – dette må du kunne

Det grunnleggende rundt vikeplikt til sjøs

Høyre og venstre i båtens fartsretning kalles henholdsvis styrbord og babord på båtspråket, og på mange måter finner man faktisk høyreregelen fra veien også på sjøen. Det betyr at man alltid har vikeplikt for båter som kommer fra styrbord, og om to båter møtes skal begge alltid vike til styrbord.

Førere av motorbåt har ofte vikeplikt til sjøs – fordi en motorbåt er vesentlig enklere å manøvrere enn en seilbåt som går for seil. Derfor har motorbåter alltid vikeplikt for seilbåter som går for seil – men husk at når seilbåten går for motor, regnes den også som motorbåt.

Om en fritidsbåt tar igjen en annen båt – uavhengig av fremdriftsform – skal den raskere båten alltid vike for den andre.

Hva med to seilbåter?

At motorbåter alltid skal vike for seilbåter er en god huskeregel, men hva skjer når to seilbåter møtes? Da handler det om hvor vinden kommer fra.

Om de to seilbåtene får vinden fra ulik side, har båten med vinden fra styrbord side forkjørsrett. Får seilbåtene derimot vinden fra samme side, handler det om å ikke «stjele» vinden fra andre seilere. Derfor skal båten som er nærmest vinden, også kalt lobåten, vike for båten som er lengst unna – som kalles lebåten.

Om en fritidsbåt tar igjen en annen båt – uavhengig av fremdriftsform på begge to – skal den alltid vike. Da gjelder det å legge seg på den siden av den tregere båten som er lengst unna land eller annen trafikk, og på den måten sørge for tryggest mulig ferdsel for alle.

båt-skjærgård

Ferie og Fritid

Kjøpe bruktbåt? Her er din sjekkliste

Vikeplikt til sjøs: Nyttetrafikk 

Som fører av fritidsbåt er det dessuten viktig å huske at du alltid har vikeplikt for nyttetrafikk – som gjelder alt fra ferger og cruiseskip, til fiskebåter og frakteskip. Dette gjelder selv om du går for seil og nyttetrafikken går for motor.

Sørg også for å ta ekstra hensyn til båter som har begrenset manøvreringsmulighet – for eksempel fiskebåter med trål ute, eller en båt som legger ut kabel på havbunnen.

Husk: Det handler om sunn fornuft!

I bunn og grunn handler vikeplikt til sjøs mye om sunn fornuft. Er du usikker på om du har vikeplikt eller ikke, bør du ta utgangspunkt i at du har det. Det gjør det både tryggere og hyggeligere på sjøen – for alle!

Ferie og Fritid

– Jeg gleder meg som en unge!