Din henvendelse er mottatt!

Vi har nå mottatt din henvendelse om innsyn i registrerte opplysninger.

Vi vil forsøke å besvare deg så raskt som mulig og senest innen svarfristen på 30 dager.

Dersom vi mot formodning ikke klarer å behandle forespørselen innen fristen, vil du bli informert om dette før utgangen av den opprinnelige fristen på 30 dager.

Vennligst ta kontakt med oss på e-post kundeombud@santanderconsumer.no dersom du har noen spørsmål relatert til innsyn.

Hilsen 
Santander Consumer Bank