Din henvendelse er mottatt!

Vi har nå mottatt din henvendelse om innsyn i registrerte opplysninger. Vi vil forsøke å besvare deg så raskt som mulig og senest innen svarfristen på 30 dager.