Betalingsinformasjon

Usikker på KID, forfallsdato eller andre fakturadetaljer? Vil du sjekke om innbetalingen er registrert? Husk at du alltid har full oversikt i nettbanken. 

Er innbetalingen registert?

Dersom du lurer på om innbetalingen din er registrert, kan du logge deg inn i nettbanken og se siste bevegelser i transaksjonsoversikten. 

Det kan ta inntil 3 dager fra innbetalingen er gjort til den vises i oversikten.

KID-nummer

KID-nummer er oppført på fakturaen din. Du finner det også i Nettbanken.

Forfall

Forfallsdato er alltid den 20. i hver måned. Vi anbefaler alltid å betale innen forfall. Det du må betale er fakturaens minstebeløp, men du kan også betale mer eller betale hele fakturaen.

Mottaker

  • MOTTAKER: Santander Consumer Bank AS, PO Box 177, N-1325 Lysaker, Oslo
  • TIL KONTO: 9750.06.31000
  • KID: Vennligst påse at innbetalinger gjøres med KID-nr som er oppført faktura.
  • FORFALL: Den 20. i hver måned
  • IBAN: NO2297500631000
  • SWIFT: ESSENOKX