Kontakt oss om sparing

Her kan du finne svar på mange vanlige spørsmål om sparing i Santander.

TA KONTAKT

POSTADRESSE

Santander Consumer Bank AS
Postboks 8060
N-4068 Stavanger
Merk konvolutten "Sparing"

Hva er CRS?

Norge har i fellesskap med medlemmene av OECD undertegnet avtale om Common Reporting Standard (CRS).

Dersom noen av våre kunder har en skattemessig tilknytning til andre land, er vi forpliktet til å rapportere innskuddsbeløp og opptjente renter til Norske skattemyndigheter. Norske skattemyndigheter utveksler denne informasjonen med medlemmene av CRS i samsvar med de nye reglene.

Les mer om CRS hos Skatteetaten

Hva er FATCA?

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) er et regelverk som pålegger norske banker å innhente informasjon som kan hjelpe å avgjøre om en person er skattepliktig til USA.

Reglene skal, kort fortalt, sørge for at IRS får opplysninger om eiendeler som tilhører personer og selskaper som er skattepliktig til USA slik at disse ikke unndras amerikansk beskatning. Norske myndigheter har pålagt alle norske finansinstitusjoner til å registrere og rapportere kunder som er amerikanske statsborgere og/eller personer med skatteplikt til USA.

Les mer om FATCA i høringsuttalelsen hos Skatteetaten

Hvordan overfører jeg penger til min konto?

Kontonummeret ditt hos oss er et KID nummer som består av 12 siffer og starter på 9351. Innbetaling til din konto hos oss må utføres som en Betaling med KID. Innbetaling gjøres til kontonummer 9750.06.31019 . I KID-feltet skriver du ditt kontonummer, 12 siffer. Det samme gjelder også om tredjepart skal gjøre innbetaling til din konto.

Du finner kontonummeret ved å logge deg inn på Min Side, under Kontooversikt.

Første innbetaling

Den første innbetalingen til din innskuddskonto må komme fra konto registrert på kontohaver. Les mer i avtalevilkårene:

 

Generelle avtalevilkår for spareprodukter per 23.05.2018 (PDF)

Hva betyr KID?

KID står for kundeidentifikasjon og er et unikt nummer som benyttes til å identifisere deg som kunde. I Santander Consumer Bank benytter vi KID nummer med 12 siffer. KID nummeret er ditt kontonummer hos oss.

Hvem kan få konto hos oss?

Alle som har norsk fødsel- og personnummer eller D-nummer kan få konto hos oss. Innbetalinger til din konto i Santander må komme fra en norsk bankkonto. På samme måte må alle utbetalinger gjøres til en norsk bankkonto. Den første innbetalingen til din konto må komme fra en annen konto registrert i ditt navn.

Hvor lang tid tar det å ta ut penger fra min konto?

Vi opererer med følgende tider:

  • Uttak til annen bank (betaling) er normalt på mottakskonto i løpet av neste bankvirkedag

Overføringstidene gjelder når du har uført et uttak fra din konto på Min Side. Dette gjør du under menyvalget Uttak.

Ved manuell håndtering av uttak, er behandlingstiden 1-3 virkedager fra det er mottatt av kundeservice hos oss.

Hvordan beregnes rente i Santander?

Du får renter på sparepengene dine hver måned (månedlig kapitalisering). En oversikt over opptjente renter per måned finner du på Min Side under Kontooversikt og deretter Beregnet rente denne mnd. For å se hvor mye renter du har fått hittil i år kan du ta en titt på kontoutskriftene dine i Postkassen på Min Side.

På grunn av at vi legger på renter hver måned benyttes nominell rente, dette fordi antall dager i hver måned varierer. Du vil i løpet av et kalenderår opptjene renter lik den effektive renten vi oppgir.

Vi opererer ikke med floatdager. Innbetaling utføres som vanlig regningsbetaling fra din dagligbank. Normalt vil pengene være på din konto innen 1-2 bankvirkedager. Innskuddet renteberegnes fra og med den virkedag beløpet er mottatt av oss. For mer informasjon, se vilkårene:

 

Generelle avtalevilkår for spareprodukter per 23.05.2018 (PDF)

Hvordan endre din kundeinformasjon

Dersom du skal endre e-postadresse eller mobilnummer kan du gjøre dette på Min Side under Endre profil. Skal du endre adressen din, må du ta kontakt med kundeservice på e-post eller telefon 21 08 35 00.

Slik endrer du hvilken konto pengene dine utbetales til

For å endre konto pengene skal utbetales til (uttakskonto), logger du deg inn på Min Side. Under Endre profil kan du endre din uttakskonto. Legg merke til at det kan ta 1 virkedag fra du endrer din uttakskonto til du kan ta ut penger fra din sparekonto. Dette er av sikkerhetsmessige hensyn.

Dersom du ikke får logget inn på Min Side kan du sende en skriftlig forespørsel om å endre uttakskonto. Skjemaet må være signert. Dette kan sendes på faks, scannet per e-post eller per brev.

Hvordan finner jeg saldoen min?

Du kan logge deg inn på Min Side for å sjekke saldo på kontoen din. Inne på Min Side kan du også finne kontoutskrifter for foregående måneder. Dersom du ikke har tilgang til Min Side kan du ringe kundeservice på tlf: 21 08 35 00 for å få denne informasjonen.

Hvordan finner jeg mine dokumenter?

Alle bankdokumentene dine ligger på Min Side under Postkassen.

Her finner du:
- Kontoutskrifter 
- Årsoppgaver

Inne på Min Side finner du også avtalevilkårene under Kontooversikt
Dersom du ikke får logget inn på Min Side kan du ringe kundeservice på
telefon 21 08 35 00 for å få tilsendt dokumentene.

Hvordan kan jeg ta ut penger fra kontoen min?

Du kan ta ut penger fra kontoen din ved å logge deg inn på Min Side. Dette gjør du under menyvalget Uttak.

Det er ikke mulig å legge inn uttak datert fremover i tid.

Dersom du ikke har BankID for tilgang til Min Side kan du sende et skriftlig uttaksskjema til oss. For å få dette må du ta kontakt med kundeservice. Skjemaet må være signert av deg. Dette kan sendes til kundeservice på faks, scannet per epost eller per brev. Legg merke til at behandlingstiden på uttaksskjema er 1-3 virkedager fra det er mottatt av kundeservice hos oss.

Hvorfor er mitt KID-nummeret annerledes hos dere?

Vi oppretter ditt kontonummer med 12 siffer. Ditt kontonummer hos oss er teknisk sett et KID nummer, en kundeidentifikasjon. Du som kunde vil oppleve KID-nummeret som ditt kontonummer.

Derfor har ditt kontonummer hos oss 12 siffer i stedet for 11 siffer som mange andre banker tilbyr.

Jeg ønsker å si opp min konto. Hva gjør jeg?

For å si opp kontoen din må du logge deg inn på Min Side. Under fanen Kontooversikt finner du Avslutte konto under hver enkelt konto.

Dersom du ikke får logget inn på Min Side kan du sende en skriftlig henvendelse om oppsigelse av konto. Oppsigelsen må være signert. Dette kan sendes på faks, scannet per e-post eller per brev. 

Kan jeg sette inn eller ta ut penger fra utlandet?

Det korte svaret er nei, det kan du ikke. 

Det lange svaret er at vi kun tillater innbetalinger og uttak til andre norske banker. Dette fordi vi følger strenge anti-hvitvaskingsreglementer. Dette kan du lese mer om i vilkårene:

 

Generelle avtalevilkår for spareprodukter per 23.05.2018 (PDF)

Kan jeg overføre penger rett til min utenlandske konto?

Vi tillater kun innbetalinger og uttak til andre norske banker. Dette er på grunn av at vi følger strenge anti-hvitvaskingsregler. Dette kan du lese mer om i vilkårene:

 

Generelle avtalevilkår for spareprodukter per 23.05.2018 (PDF)

Må jeg ha BankID for å opprette konto hos dere?

Ja, man må ha BankID for å opprette konto hos oss. Du kan lese mer om BankID her. Da får du også tilgang til Min Side.
Kontoen blir opprettet med en gang du har gjennomført søknadsprosessen, og du vil også få ditt KID-nummer så du kan gjøre en innbetaling. Husk at første innbetaling må gjøres fra en annen konto i ditt navn.

Dersom du får en feilmelding kan dette skyldes:
- At du er utvandret fra Norge
- At du er under 18 år
- At du ikke er registrert med adresse i folkeregisteret

Gjelder noe av dette deg, må du kontakte oss på telefon 21 08 35 00. Vi kan hjelpe deg videre i prosessen.

Er pengene mine trygge hos Santander?

Santander Consumer Bank AS er en norsk bank som er medlem av Bankenes sikringsfond. Det betyr at dine sparepenger hos oss er dekket med inntil kr 2 millioner, inklusive opptjente renter. Les mer om hvordan Bankenes Sikringsfond sikrer pengene dine her.

Jeg savner innbetalingen min. Hva gjør jeg?

Hvis du ser at innbetalingen ikke er registrert innen 5 dager etter at den ble gjort, trenger vi å bekrefte innbetalingen manuelt. Dette gjøres ved å sende kopi av kvitteringen som inneholder fullstendige opplysninger om dato, til-/fra kontonummer, beløp og eventuelle referanser til oss. Send informasjonen til kundeservice på e-post sparing@santander.no, med faks til 21 08 34 44 eller pr post.

Husk at innbetalinger må gjøres med ditt Spare-/Høyrentekontonummer (9351 .… ….) som KID-nummer. Dette gjelder også om tredjepart skal gjøre innbetalinger til din konto.