Santander bytter navn

Etter et kommersielt ønske om å forenkle vår merkevare er vi stolte over å kunne følge opp kunngjøringen fra vår nordisk administrerende direktør Michael Hvidsten på Santander-konferansen i august 2023, om at vårt nye kommersielle merkenavn i Norden blir: Santander.

Vårt juridiske navn vil fortsatt være Santander Consumer Bank i Norge, Sverige og Danmark og Santander Consumer Finance i Finland. Navnet vil fortsatt være synlig for kunder i kontrakter og lignende juridiske dokumenter, men i alle kundevendte aktiviteter, dvs. markedsføringskampanjer, nettsider osv. vil vi endre vårt utseende til Santander. Dette betyr at alle logoer vil bli erstattet fra Santander Consumer Finance/Bank til Santander.

Dette er en måte å forenkle og bli mer effektive på i vårt markedsføringsarbeid, da vi vil få bedre muligheter til å kapitalisere på vårt modermerke og få et konkurransefortrinn i markedet med en enklere og enhetlig nordisk merkevare.