Dersom du ønsker innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, ber vi deg bruke skjema for innsynsbegjæring.