SAFE Låneforsikring

Unngå bekymringer hvis noe uforutsett skulle skje med Santander SAFE Låneforsikring.

Illustration av ett gult paraply.
Check mark

Dekker månedsbeløpet på ditt lån

Check mark

Sikrer deg ved arbeidsledighet

Check mark

Sikrer deg ved sykdom

Dette er Santander SAFE

Santander SAFE Låneforsikring dekker månedsbeløpet på ditt lån, og kan gi deg rett til dekning av tre månedlige betalinger ved:

  • 100% sykemelding i mer enn 30 dager
  • 100% arbeidsledighet eller permittering i mer enn 30 dager
  • Tap av liv

Forsikringen dekker tre måneder av gangen, maksimalt kr 39 000. Dersom du fortsatt er arbeidsledig eller sykemeldt etter tre måneder, får du en ny erstatning for de neste tre månedene. Det utbetales erstatning i inntil ett år, maksimalt kr 156 000. Ved tap av liv, dekkes 100% av restgjelden inntil 1 million kroner.

Hva koster Santander SAFE?


Forsikringspremien kalkuleres månedlig, 8,8% av det månedlige terminbeløpet tilknyttet kredittavtalen.

Illustration av en grön pratbubbla med ett utropstecken i

Produktinformasjon

Forsikringen bidrar til å dekke avdrag og renter på lånet ditt dersom du mister inntekten din på grunn av arbeidsløshet, sykdom eller ulykke. Det gjør at du kan føle deg litt tryggere i hverdagen.

Se fullstendige vilkår

Se informasjonsark

Unngå bekymringer

Å bli utsatt for alvorlig sykdom, langvarig sykemelding eller å miste jobben kan sette familien i en vanskelig situasjon, og da er det en stor fordel å slippe bekymringer rundt økonomi i tillegg.

I den første tiden etter at noe skjer vil de fleste få normal inntekt, men hvis sykdommen varer lenge risikerer man fort å få utfordringer på grunn av vesentlig lavere inntekt.

Med Santander SAFE Låneforsikring trenger du imidlertid ikke bekymre deg for økonomien om noe skulle skje. Ved varig sykemelding, arbeidsløshet eller permisjon (over 30 dager) vil forsikringen dekke de månedlige terminbeløpene på lånet ditt hos oss (inntil 13 000 kroner i måneden) i inntil 12 måneder.

Illustration av en röd pratbubbla med ett frågetecken i

Spørsmål om Santander SAFE

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker månedlige avdrag på lånet ditt ved sykdom, arbeidsledighet/permittering og dødsfall.

Maksimal utbetaling per måned er 13 000 kroner, og inntil 1 million kroner totalt.

Hvem kan tegne forsikring?

Låntaker og/eller medlåntaker mellom 18 og 65 år som jobber minst 16 timer per uke, er medlem av folketrygden og har folkeregistrert adresse i Norge.

Kan jeg tegne forsikring som ufør?

SAFE Låneforsikring dekker arbeidsledighet, permittering og sykemelding, og kan derfor ikke tegnes ufør.

Som ufør kan du isteden tegne forsikringen Santander SAFE Liv.

Denne dekker utvalgte kritiske sykdommer og dødsfall inntil 1 million kroner og stiller ikke krav til at man er i jobb.

Ta kontakt med kundeservice for å bestille SAFE Liv.

Kan jeg tegne forsikring når jeg er i svangerskapspermisjon?

Ja, så lenge du oppfyller de andre vilkårene. (Mellom 18 og 65 år, folkeregistrert i Norge, medlem av folketrygden og jobber minst 16 timer per uke.)