Samarbeid

Santander er opptatt av å være tilstede der det skjer, opptatt av å bidra til fellesskapet og opptatt av å hjelpe de som trenger hjelp.