Renter - slik settes de

Vi er alle opptatt av rentene vi må betale for pengene vi låner hos bankene. Enten vi tar opp lån til ny bil, en båt eller kanskje en bobil til Norgesferien. Å være opptatt av dette er ikke så rart, det er faktisk ganske naturlig. Renter er tross alt prisen på penger.

To spørsmål som dukker opp og som vi vil besvare her: 

  1. Hvordan setter bankene denne prisen?
  2. Hvorfor er det slik at utlånsrenter ikke alltid følger økninger eller reduksjoner i styringsrenten til Norges Bank?

Dette er kostnadene til banken

Bankene må låne penger for å kunne låne ut penger, og bankene må passe på at de har litt penger i reserve i henhold til krav fra myndighetene. De må også sette av penger til mislighold av lån og til tap. 

Pengene låner bankene i pengemarkedet og renten der er ikke fast. Når bankene låner penger i pengemarkedet er det også et risikopåslag, og i stressituasjoner i finansmarkedene kan risikopåslaget være i stadig endring og tidvis øke vesentlig. Dette gjør det det vanskelig for bankene å fastsette utlånsrentene.

Det er også slik at bankene tar en risiko hver gang de låner ut penger til deg og meg. Risikoen er ofte lav ved lån til bil og bolig, og en del høyere ved lån til forbruk. Renten som settes på lån til kunder er derfor justert slik at risikoen er priset inn i lånerenten.

Vil du lære mer om rentesetting - les mer på Finans Norge sine sider

Dette er styringsrenten sin rolle

I Norge er det slik at bankene ofte justerer både sine utlånsrenter og sine innskuddsrenter når Norges Bank justerer sine renter – enten opp eller ned.

Men det er ikke alltid en automatikk i det. Grunnen er nemlig at styringsrenten til Norges Bank egentlig ikke har noen direkte sammenheng med utlånsrenten til bankene, slik man ofte tror.   
Det som styrer utlånsrentene til bankene er tre faktorer:

  1. Prisen på lån som bankene får i pengemarkedet – dette kan også være lån fra Norges Bank.
  2. Innskudd fra kunder – her er det slik at bankene på en måte låner penger fra sine kunder ved å gi dem en sparerente. Disse pengene kan bankene låne ut til andre kunder for en rente som da er litt høyere enn det sparerenten er.
  3. Egenkapital – hvor mye penger har banken satt av selv som de kan bruke for å låne ut.

Styringsrenten er på sin side den sparerenten som bankene får ved å sette sine egne penger til sparing hos sin bank – som er Norges Bank. Man kan si at Styringsrenten er Norges Bank sitt hovedinstrument for å stimulere økonomien.

Santander sikrer stabil og god drift

Å være kunde hos Santander skal føles trygt. Som kunde skal du kunne være sikker på at alle funksjoner fungerer til enhver tid, og at dine sparepenger står helt trygt hos oss.

For oss betyr det at vi hele tiden passer på å ha en sunn økonomi i banken. Renter og gebyrer er våre inntekter, og de skal betale for alt vi som bank gjør – også sikre oss sikker drift når det oppstår kriser.

Vi har vært her i 75 år, og vi skal være her i minst 100 til.

– Internasjonalt er Santander en av Europas største banker, med en historie som strekker seg tilbake til 1857. I Norge har vi vært siden 1946.

Les mer om oss

Vi ber om forståelse for våre rentejusteringer

Basert på informasjon gitt på denne siden håper vi på forståelse for at Santander Consumer Bank ikke alltid justerer sine renter i takt med endringer i Norges Bank sine renter.  

Vi ønsker alltid å gi våre kunder gode betingelser og vi ønsker alltid å være konkurransedyktige. Men vi må også passe på å sikre, stabil og god drift - det er noe som kommer alle våre kunder og alle våre partnere aller best til nytte. 

Ønsker du å komme i kontakt med oss – se mer her

 

Tilbake til forsiden