Kundeklager

Kundeklager

Vi i Santander Consumer Bank er opptatt av våre kunder, og opptatt av å yte god service.
Dette gjelder uansett om du ønsker informasjon om våre produkter, når du søker om et lån eller etter at du har blitt kunde.
Skulle du oppleve at servicen ikke er så god som forventet ønsker vi din tilbakemelding, og du har også rett til å sende oss en klage.

For å registre din klage kan du kontakte oss på følgende måter:

  1. Fyll ut Kontaktskjema*
  2. Ta kontakt med oss på telefon 21 08 30 00

 *Ved bruk av kontaktskjema, velg først tema for henvendelsen for så å velge "andre spørsmål" som type henvendelse. 

Behandlingstid på din klage.

Vi vil tilstrebe oss å besvare din klage innen 3 dager, men i enkelte tilfeller vil det kunne ta noen lenger tid.

Dersom du ikke er enig i utfallet er det adgang å få brakt inn saken til behandling hos Finansklagenemnda.

Henvendelser til Finansklagenemnda sendes Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo, tlf. 23 13 19 60. For nærmere informasjon, se www.finansklagenemnda.no