Partnere

Santander Consumer Bank AS samarbeider med flere partnere som formidler lån på våre vegne, og som dermed opptrer som finansagenter for banken. Alle våre finansagenter skal opptre i henhold til gjeldende rundskriv (16/2009) fra Finanstilsynet, samt agentavtalen mellom finansagenten og banken. Under ligger det lenker som viser alle våre samarbeid.