Om oss

Santander Consumer Bank AS er en del av Banco Santander, et av verdens største finanskonsern.

Santander Consumer Bank 1,6 millioner kunder, 1200 ansatte og en forvaltningskapital på NOK 176 mrd. i Norden. Vi er med det blant Norges ti største banker målt i forvaltningskapital.

Santander Consumer Banks nordiske hovedkontor ligger på Lysaker i Norge, med filialer i Sverige og Danmark, og datterselskap i Finland. Banken opererer med norsk banklisens, og er regulert av det Norske Finanstilsynet. Santander er medlem av Bankenes sikringsfond.

Santander Consumer Bank AS er et heleid datterselskap av Santander Consumer Finance, som igjen er eid av det spanske finanskonsernet Banco Santander. Banco Santander er et av verdens største finanskonsern og den andre største banken i Eurosonen målt i markedsverdi. Banco Santander har 150 millioner kunder, over 13 000 filialer og mer enn 200 000 ansatte