Agentavtaler

Santander Consumer Bank AS samarbeider med flere partnere som formidler lån på våre vegne, og som dermed opptrer som finansagenter for banken. Alle våre finansagenter skal opptre i henhold til gjeldende rundskriv (06/2019) fra Finanstilsynet, samt agentavtalen mellom finansagenten og banken. På denne siden kan man se hvilke finansagenter som banken til enhver tid samarbeider med i Norge.