Om Åpenhetsloven

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er essensielt for oss.

Om åpenhetsloven

Santander Consumer Bank er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven). Loven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Enhver har også ved skriftlig forespørsel rett til å få innsikt i hvordan virksomheten håndterer dette (informasjonsplikt).

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom selskapets verdikjede er viktig for Santander Consumer Bank, og vi har høyt fokus på å sørge for at disse rettighetene blir respektert gjennom vårt daglige virke.

Aktsomhetsvurderinger og redegjørelse

Santander jobber systematisk med å forebygge og avdekke risiko for forhold knyttet til våre aktiviteter, og vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med både Åpenhetslovens krav og i tråd med vår policy for menneskerettigheter. For å sikre en helhetlig kartlegging omfatter vurderingene hele vår Nordiske virksomhet.

Resultatene av Santanders aktsomhetsvurderinger er sammenfattet i tråd med kravene i Åpenhetsloven og beskrevet i vår redegjørelse etter Åpenhetsloven. Rapporten dekker perioden fra 1. juli 2022 til 31. mai 2023. Vi vil oppdatere og offentliggjøre redegjørelsen innen 30. juni hvert år, samt ved vesentlige endringer i våre risikovurderinger.

Rett til informasjon

Informasjonsplikten gjelder fra og med lovens ikrafttredelse, og innebærer at det skal være mulig for enhver å be om generell informasjon og informasjon knyttet til særskilte varer eller tjenester. Henvendelser i dette henseende kan rettes til apenhetsloven@santanderconsumer.no.

Mer informasjon

Les mer om hvordan vi jobber med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i Santander Consumer Bank her.

Kontakt

Eskil Pedersen

Nordic Communications Director

eskil.pedersen@santanderconsumer.no

Jon Pycroft

Head of Strategy and Investments

jon.pycroft@santanderconsumer.no