Banken trenger mer informasjon

Alle banker i Norge er pålagt å innhente litt mer informasjon fra sine kunder.

Oppdatering av kundeinformasjon

De norske myndighetene har bedt alle banker om å innhente kundeinformasjon på en kontinuerlig basis. Vi ønsker derfor at alle våre kunder hjelper oss med å oppdatere deres personlige informasjon. Dette sikrer at vi har god kunnskap om våre kunder og kan bedre beskytte banken og våre kunder mot økonomisk kriminalitet. 
Oppdater min informasjon.

Slik er prosessen

Hva skjer hvis jeg ikke oppgir min informasjon?

Det er viktig at du oppdaterer dine detaljer for å sørge for at vi har kundeinformasjon som er korrekt. Dersom du ikke fyller inn kundeskjema innen fristen, vil vi i første omgang sende påminnelser på sms og epost. Dersom du ikke besvarer spørsmål etter gjentatte påminnelser, vil vi i ytterste konsekvens være pålagt å avslutte ditt kundeforhold med Santander. Det er derfor viktig at du svarer ut etterspurt informasjon fra oss. Registrer dine opplysninger i dag.

Hva innebærer en oppsigelse av kundeforholdet? 

Ved oppsigelse av kundeavtalen vil alle dine produkter hos oss bli avviklet. Dette innebærer at kontoer og kort du måtte ha hos oss blir sperret. Du vil ikke ha adgang til å oppta nye lån eller benytte våre produkter eller tjenester før du leverer nødvendig informasjon. Eventuelle utestående lån vil umiddelbart forfalle.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor trenger vi oppdatert informasjon?

Grunnet ny lov og økt fokus på hvitvasking i EU må vi med jevne mellomrom oppdatere informasjonen om alle våre kunder. Det tar kun et par minutter å legge inn informasjonen, og den legges sikkert inn ved bruk av BankID her.

Du kan også logge deg inn i nettbanken og legge inn din oppdaterte informasjon fra en lenke der. 

Vi ønsker å presisere at vi på ingen måte mistenker at du som kunde har gjort noe ulovlig.

Tusen takk for din hjelp.  

PS. Står du fast og trenger hjelp, du kan ringe oss på tlf: 21 08 34 02