Oppdatering av kundeinformasjon

Alle banker i Norge er pålagt å innhente mer informasjon fra sine bedriftkunder.

Oppdatering av kundeinformasjon

Som et ledd i arbeidet mot økonomisk kriminalitet, hvitvasking og terrorfinansiering, er alle norske banker pålagt å ha oppdatert informasjon om sine bedriftskunder.

De norske myndighetene har bedt alle banker om å innhente kundeinformasjon på en kontinuerlig basis, les mer på Finansnorge sine sider.

Oppdater bedriftsinformasjon.

Slik oppdaterer du informasjon om bedriften

  1. Trykk på knappen under for å komme til skjema der informasjonen skal legges inn
  2. Logg inn med BankID
  3. Følg instruksjonen som angis

Logg inn med BankID

Ikke BankID - ring oss på tlf: 21 08 34 02

Løsningen for registrering av bedriftsinformasjon er levert av InstantWatch fra Trapets AB. Trapets AB er markedsledende i Nord-Europa innen overvåking av hvitvasking/terrorfinansiering.

Slik er prosessen

Hvorfor blir jeg kontaktet?

Du har mottatt kommunikasjon fra oss da du er oppført som reell rettighetshaver for, eller innehar en annen rolle i, en bedrift som har et kundeforhold til Santander Consumer Bank AS.

Dersom det er flere kontaktpersoner i selskapet, vil hver enkelt motta kommunikasjon fra oss. Den enkelte reelle rettighetshaver vil ha mulighet til å legge inn etterspurt informasjon om bedriften.

Hva slags informasjon trenger dere?

Vi trenger oppdatert informasjon om eierskap og kontroll over selskapet, kilder til midler som inngår i kundeforholdet samt informasjon om kontaktpersoner.

Noe informasjon vil allerede være utfylt. Vi vil da be deg bekrefte at denne informasjonen er korrekt. Dersom det er informasjon vi oppgir som ikke lenger er korrekt, ber vi deg oppdatere denne.

Hva skjer hvis jeg ikke oppdaterer informasjonen?

Det er viktig at du oppdaterer bedriftens detaljer for å sørge for at vi har kundeinformasjon som er korrekt. Dersom du ikke fyller inn kundeskjemaet innen angitte frister, vil vi i ytterste konsekvens være pålagt å avslutte ditt kundeforhold med Santander. Det er derfor viktig at vi mottar etterspurt informasjon. Registrer bedriftens opplysninger i dag!

Hva innebærer en oppsigelse av kundeforholdet? 

Ved oppsigelse av kundeavtalen vil alle dine produkter og tjenester hos oss i ytterste konsekvens bli avviklet. Dette innebærer at bedriften ikke vil ha adgang til å inngå nye låne- eller leasingavtaler eller opprette nye eller fornye eksisterende kredittavtaler før vi har mottatt nødvendig informasjon.

Hva skjer hvis jeg ikke oppgir min informasjon?

Det er viktig at du oppdaterer dine detaljer for å sørge for at vi har kundeinformasjon som er korrekt. Dersom du ikke fyller inn kundeskjema innen fristen, vil vi i første omgang sende påminnelser på sms og epost. Dersom du ikke besvarer spørsmål etter gjentatte påminnelser, vil vi i ytterste konsekvens være pålagt å avslutte ditt kundeforhold med Santander. Det er derfor viktig at du svarer ut etterspurt informasjon fra oss.

Hva innebærer en oppsigelse av kundeforholdet? 

Ved oppsigelse av kundeavtalen vil alle dine produkter hos oss bli avviklet. Dette innebærer at kontoer og kort du måtte ha hos oss blir sperret. Du vil ikke ha adgang til å oppta nye lån eller benytte våre produkter eller tjenester før du leverer nødvendig informasjon. Eventuelle utestående lån vil umiddelbart forfalle.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor trenger vi oppdatert informasjon?

Grunnet ny lov og økt fokus på hvitvasking i EU må vi med jevne mellomrom oppdatere informasjonen om alle våre kunder. Det tar kun et par minutter å legge inn informasjonen, og den legges sikkert inn ved bruk av BankID her.

Vi ønsker å presissere at vi på ingen måte mistenker at du som kunde har gjort noe ulovlig.

Tusen takk for din hjelp.  

PS. Står du fast og trenger hjelp, du kan ringe oss på tlf: 21 08 34 02