Priser og betingelser Gebyrfri Visa Platinum

Priser pr 30.06.2023
Årsgebyr Kr 0
Etableringsgebyr Kr 0
E-postfaktura Kr 0
Varekjøpsgebyr inn-/utland Kr 0
Kontantuttaksgebyr inn-/utland Kr 0
Overtrekksgebyr Kr 0
Purregebyr iht. statens gjeldende satser  
Valutapåslag 1,75 %
Nominell rente varekjøp 20,42 %
Nominell rente kontantuttak 24,09 %
Årlig effektiv rente 23,03 %*
Rentefri betalingsutsettelse (varekjøp) Inntil 50 dager
Øvre kredittramme Opptil Kr 100 000**

* Årlig eff.rente 23,03 % basert på varekjøp og kontantuttak på kr 15 000, nedbetalt over 12 mnd i like store terminbeløp på kr 1 396,05 for Gebyrfri Visa Platinum. Dette utgjør en kredittkostnad på kr 1 753, og en samlet kredittkjøpspris på kr 16 753.

** Initiell kredittgrense (normalt fra kr 15 000 – 75 000) er blant annet basert på inntekt og alder på søknadstidspunktet. Kredittgrensen kan senere økes til inntil kr 100 000.

Renteberegning

Du belastes ikke renter for varekjøp dersom du betaler utestående saldo ved forfall. Velger du å ikke betale hele saldoen ved forfall, påløper det renter fra kjøpsdato for hele beløpet frem til innbetalingsdato. Ved kontantuttak påløper det renter fra uttaksdato. Bruk på postkontor, i banker, minibanker, regningsbetaling og overføring til konto regnes som kontantuttak og belastes med de kostnader kontantuttak medfører.

Beløpsgrenser for kontantuttak i minibank i Norge/i utlandet

Per dag kr 20 000, og maksimalt per 7 dager kr 20 000.

Andre gebyrer og tjenester

Hente PIN-kode  Kr 0
Selvvalgt PIN Kr 0***
Kopi av faktura     Kr 0
Papirfaktura Kr 0
Erstatningskort Kr 0
Administrasjonsgebyr ved inaktivt kort Kr 0
Nødkort- og nødkontanter Kr 0

*** Kostnadsfritt ved nybestilling og ordinære fornyelser. Ved bestillinger utenom dette tilkommer det en kostnad, iht. gjeldende pris for erstatningskort, knyttet til produksjon og utstedelse av nytt kort.

Fakturering

Du får tilsendt faktura én gang pr måned til e-postadressen du oppgav da du søkte om kortet. Ønsker du postfaktura er dette en tilleggstjeneste, som belastes med gebyr. Du kan når som helst betale inn hele summen eller deler av utestående saldo. Minimum å betale per måned er 4 % av saldo, minimum kr 300. Dersom du ikke betaler minstebeløpet til forfall og ved en eventuell utstedelse av betalingspåminnelse, belastes omkostninger iht. gjeldende lover og regler.

Kort i utlandet

Ved bruk av kortet i annen valuta enn den kortkontoen lyder på blir transaksjonsbeløpet omregnet fra brukerstedlandets valuta til norske kroner samme dag som beløpet avregnes mellom utenlandsk bank og kortutsteder. Ved omregningen brukes markedskursen for kjøp/salg av valuta pluss en omregningsavgift (valutapåslag p.t. 1,75%). Kortholder bærer risiko for svingninger i valutakursen.

Ekstraordinære gebyr

Det kan forekomme at uttaksbanken/brukerstedet selv legger til et gebyr i forbindelse med varekjøp og valutauttak. Brukerstedet skal i slike tilfeller alltid informere om dette i forkant av belastningen, slik at du kan vurdere om du vil akseptere et slikt ekstraordinært gebyr. Denne praksisen gjelder alle kort i markedet. Slike gebyr anses som akseptert av kortholder ved bruk av kortet og er kortutsteder uvedkommende.

Rapporteringsplikt ved valutatransaksjoner

All kortbruk i utlandet blir rapportert til myndighetene. Bakgrunnen for dette er Valutaregisterloven, som ble innført 1. januar 2005. Rapporteringsplikten gjelder også valutaveksling med belastning av kredittkort.

Se gjeldende vilkår

Priser og betingelser kan endres med 2 måneders varsel.

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no