Ofte stilte spørsmål om forsikring

Kan jeg tegne forsikring som ufør?

SAFE Leasingforsikring dekker arbeidsledighet, permittering og sykemelding, og kan derfor ikke tegnes som ufør.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker månedlig terminbeløp ved sykdom, arbeidsledighet og permittering.

Maksimal utbetaling per måned er 13 000 kroner, og en fast engangsutbetaling på 100 000 kroner ved tap av liv.

For selvstedig næringsdrivende gis det en fast engangsutbetaling på 50 000 kroner ved kritisk sykdom, i tillegg til at forsikringen betaler terminbeløpet ved sykemelding.

Husk at SAFE leasingforsikring ikke dekker arbeidsledighet eller permitering for deg som er selvstedig næringsdrivende.

Kan jeg tegne forsikring som ufør?

SAFE Låneforsikring dekker arbeidsledighet, permittering og sykemelding, og kan derfor ikke tegnes ufør.

Som ufør kan du isteden tegne forsikringen Santander SAFE Liv.

Denne dekker utvalgte kritiske sykdommer og dødsfall inntil 1 million kroner og stiller ikke krav til at man er i jobb.

Ta kontakt med kundeservice for å bestille SAFE Liv.

Kan jeg tegne forsikring når jeg er i svangerskapspermisjon?

Ja, så lenge du oppfyller de andre vilkårene. (Mellom 18 og 65 år, folkeregistrert i Norge, medlem av folketrygden og jobber minst 16 timer per uke.)

Hvem kan tegne forsikring?

Låntaker og/eller medlåntaker mellom 18 og 65 år som jobber minst 16 timer per uke, er medlem av folketrygden og har folkeregistrert adresse i Norge.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker månedlige avdrag på lånet ditt ved sykdom, arbeidsledighet/permittering og dødsfall.

Maksimal utbetaling per måned er 13 000 kroner, og inntil 1 million kroner totalt.