Kan jeg tegne forsikring som ufør?

SAFE Låneforsikring dekker arbeidsledighet, permittering og sykemelding, og kan derfor ikke tegnes ufør.

Som ufør kan du isteden tegne forsikringen Santander SAFE Liv.

Denne dekker utvalgte kritiske sykdommer og dødsfall inntil 1 million kroner og stiller ikke krav til at man er i jobb.

Ta kontakt med kundeservice for å bestille SAFE Liv.