Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker månedlige avdrag på lånet ditt ved sykdom, arbeidsledighet/permittering og dødsfall.

Maksimal utbetaling per måned er 13 000 kroner, og inntil 1 million kroner totalt.