Viktig informasjon før du kjøper forsikring

Informasjonen under gjelder for kjøp av SAFE låne- eller leasingforsikring og betalingsforsikring knyttet til kredittkort

Forsikringen dekker ikke sykdommer som du er kjent med at du har i dag, dersom du blir sykemeldt for dem innen 12 månedene etter tegning. Arbeidsledighet og permittering du er kjent med i dag, vil heller ikke være dekket av forsikringen.

Når man tegner forsikring går man automatisk inn i 90 dager med karensperiode for dekningene arbeidsledighet og permittering. Det betyr at tegner du forsikring i dag, men blir 100 % arbeidsledig eller permittert før det har gått 90 dager så vil ikke forsikringen dekke dette.

Når man tegner forsikring går man automatisk inn i 30 dager med karensperiode for dekningen sykdom. Det betyr at tegner du forsikring i dag, men blir 100 % sykmeldt før det har gått 30 dager så vil ikke forsikringen dekke dette.