Kan jeg bruke Høyrentekonto 12 fritt?

Du får fast rente for hele perioden (12 måneder), og renten betales inn på kontoen hver måned  og den dagen kontoen utløper. Kontoen blir automatisk en Høyrentekonto, hvoretter du kan disponere kontoen fritt.

Du kan ta ut hele eller deler av sparepengene dine innen bindingstiden mot betaling av 2,5 % rente på beløpet som tas ut.