Hvem kan åpne en Høyrentekonto?

For å ha konto hos oss må du ha norsk fødsels- og personnummer eller D-nummer. Alle innbetalinger må komme fra- og alle betalinger må gå til en norsk bankkonto. Den første innbetalingen må komme fra en konto registrert i ditt navn.

Dersom du er utvandret fra Norge, er under 18 år, eller ikke er registrert med en adresse i folkeregisteret, må du kontakte kundeservice for å opprette en Høyrentekonto.