Det er en heftelse på objektet jeg ønsker å kjøpe i dag, hvordan løser vi det?

Lånesummen må dekke restgjelden på lånet til selger. Vi betaler ut restgjelden først og det overskytende til selgers konto.

  • Dersom restgjelden er lavere enn lånesummen, betaler vi ut heftelsen på objektet i første omgang og overskytende beløp går til selgers konto.
  • Dersom selger har høyere restgjeld på lånet enn hva salgsprisen er, må selger delinnfri med den overskytende summen (restgjeld på lån – salgspris) før vi foretar vår utbetaling.