Hva er trafikkavgift?

1. januar 2018 endrer årsavgiften navn til trafikkavgift, samtidig vil det være forsikringsselskapene som skal kreve denne inn. Det betyr at det er sammen med den ordinære forsikringsfakturaen at trafikkavgiften nå skal kreves inn. Nytt med ordningen er at du kun betaler trafikkavgift for de dagene du har en aktiv ansvarsforsikring. Det vil si så lenge du har skilter på bilen.