Hvor utbetales pengene?

Vi utbetaler pengene direkte til selger av objektet ved salgspantlån. Dersom det er en restgjeld på objektet må denne innfris i sin helhet enten av beløpet vi har til rådighet eller av selger. Overskytende beløp vil utbetales til selger.