Jeg får beskjed om at «feil data er tastet inn» da jeg skal logge inn med BankID, men det er korrekt data. Hva er galt?

Da kan det være at BankID ikke er åpnet for bruk andre steder enn i aktuell bank. Kontakt banken du har BankID for å sjekke.