Må objektet være omregistrert før utbetaling?

Nei, vi krever kun en signert salgsmelding/vognkort del 2 mellom kjøper og selger. Dersom selger ikke står som eier av objektet i dag, må det dokumenteres salgsmelding i alle ledd.