Hva er trafikklysmodellen?

I den nye finansavtaleloven er det et krav om at bankene skal presentere resultatet av kreditt-vurderingen etter en «trafikklysmodell» med grønn, gul og rød kategori, på lån til forbrukere og kausjonister.

Hensikten med trafikklysmodellen er å orientere deg som kunde om hvor stor økonomisk risiko lånet kan utgjøre. Alle kategorier viser kun innvilgede lån, men de forskjellige fargekategoriene viser de forskjellige risikonivåene.

Kategorien som blir vist på søknaden er basert på informasjonen som er samlet inn på søknads-tidspunktet, og resultatet er derfor med forbehold om at den er korrekt. Ta kontakt med oss dersom du oppdager feil eller mangler.

Her er forklaringen på de 3 fargekategoriene:

Jeg fikk grønn kategori, hva betyr det?

Det betyr at lånet er innvilget. Vi tror du vil klare å overholde dine forpliktelser i låneavtalen. Vi tror også at du vil klare en betydelig renteøkning (over 3 %).

Jeg fikk gul kategori, hva betyr det?

Det betyr at lånet er innvilget. Vi tror det er lav risiko for at du ikke klarer å overholde dine forpliktelser i låneavtalen. Vi tror også at du vil klare en betydelig renteøkning (over 3 %), eventuelt ved å gjøre moderate omdisponeringer i din økonomi.

Eksempler på omdisponeringer kan være å redusere åpne kredittlinjer på kredittkort, ha innbytteobjekt ved ny bil eller ha mulighet til å ha leieinntekter som ekstrainntekt.

Jeg fikk rød kategori, hva betyr det - har jeg ikke fått lånet innvilget?

Jo, lånet er innvilget. Med bakgrunn i vår kredittvurdering og samtale med deg som kunde, har vi sammen fastslått at du er i stand til å gjøre eller nylig har gjort vesentlige omdisponeringer i din økonomi som gjør at vi kan innvilge lånet. Fordi du må gjøre vesentlige omdisponeringer får det innvilgede lånet rød kategori.

Eksempler på omdisponeringer kan være å redusere andre åpne kredittlinjer på kredittkort, ha innbytteobjekt på bil, utbytte på investeringer, leieinntekter på utleie eller salg av f.eks. en bolig eller fritidsbolig der oppgjør enda ikke er kommet inn på konto.